2015.10 – PAŹDZIERN. (Poranne wiadomości sms).

01 Październik 2015:
<<<CZUWAJ:
Rz 13, 11: A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż
wtedy, gdyśmy uwierzyli. //
Łk 12, 37: Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im
zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. //
Mt 24, 42: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.>>>

02 Październik 2015:

 

03 Październik 2015:

 

04 Październik 2015:
<<<Michał Świderski [SNE]:
To nie jest tak, że wszyscy będą zbawieni, to jest nie prawda. Zbawieni będą Ci którzy przyjęli JEZUSA, którzy z Nim żyją,
którzy korzystają z JEGO ofiary. BÓG jest samym dobrem i miłością, ale wyraźnie powiedział też, że jeżeli chcemy brnąc w grzech, jeżeli chcemy żyć w
zaprzeczeniu JEGO zasad i JEGO łaski, to on nam na to pozwala, ale beda tego konsekwencje. Ojciec czeka na decyzje powrotu, a wtedy ON wybiegnie nam na
przeciw.>>>

05 Październik 2015:
<<<Prz 28,14: Szczęśliwy mąż, gdy stale trwa w bojaźni; kto serce zatwardza – wpadnie w nieszczęście. /
Syr 14,1: Szczęśliwy mąż, który nie potknął się
ustami i nie jest przybity smutkiem grzechów. /
Syr 14,20: Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który się radzi swego rozumu, /
Syr 26,1: Szczęśliwy
mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. /
Ps 112,1: Szczęśliwy mąż, który się boi PANA i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.>>>

06 Październik 2015:
<<<Czy na tyle ufamy BOGU żeby wszystko podporządkować Jego słowu? /
Mt16,24: Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Mt16,25: Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je. / Świadectwa ludzi którzy zdecydowali się na taki krok mówią jasno, że TYLKO chodzenie za JEZUSEM może przynieść PRAWDZIWE
SZCZĘŚCIE.>>>

07 Październik 2015:

 

08 Październik 2015:

 

09 Październik 2015:

 

10 Październik 2015:
<<<O Mądrości (Cześć 3/3): Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: (Henryk Witczyk)
Dar BOŻEJ mądrości to nic innego jak odpowiednie umiejętności do swojego
życia tak aby było ono jak dzieło sztuki. Człowiek mądry to tak jakby artysta rzeźbiący, kształtujący z polotem swoje życie. Człowiek żyjący według inspiracji
płynącej z BOŻEJ mądrości, będzie zawsze szczęśliwy i radosny.>>>

11 Październik 2015:

 

12 Październik 2015:
<<<Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: Dlaczego SYN Człowieczy musiał cierpieć i umrzeć? Musiało się tak stać, aby właśnie w ten nie pojęty sposób,
objawiła się niepojęta miłość BOGA do człowieka.
Miłość BOGA jest zdolna do złożenia największej ofiary, tzn. ofiary z własnego jednorodzonego SYNA. Śmierć
JEZUSA jest wywołana tym co zrobił każdy z nas. BÓG nie potrafi istnieć inaczej jak kochając.>>>

<<<J 3, 16: Tak bowiem BÓG umiłował świat, że SYNA swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.>>>

13 Październik 2015:
<<<Ga 6,1: Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem DUCHA, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. //
Mt 18,15: Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. //
Dz.S.F. nr 568: ..upomnienia zawsze powinny być zaprawione zachętą; trzeba duszy dać poznać,
aby uznała swój błąd, ale nie trzeba jej łamać.>>>

14 Październik 2015:
<<<Mt 5, 11: Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was…
Dzienniczek Siostry Faustyny nr 1184: I powiedział mi PAN: wiedz, córko Moja, że twoje codzienne ciche męczeństwo w
zupełnym poddaniu się woli Mojej wprowadza wiele dusz do nieba, a kiedy ci się zdaje, że
cierpienie przechodzi siły twoje, patrz w rany Moje, a wzniesiesz się ponad wzgardę i sądy
ludzkie. Rozważanie Mojej Męki dopomoże ci się wznieść ponad wszystko.>>>

15 Październik 2015:
<<<1 Kor 10, 13: Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest BÓG i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie
znieść…
ks. Dominik Chmielewski:
Szukaj źródeł motywacji Twojego działania które pchają cię do ranienia siebie oraz innych, gdyż tylko prowadzenie świadomego
życia zaprowadzi cie do rozpoznania nieprzyjaciela, a dopiero w następnej kolejności będziemy mogli przystąpić z nim do walki (z grzechem/pokusą).>>>

16 Październik 2015:
<<<W czasach ostatnich wzrośnie wiedza na temat SŁOWA BOŻEGO, wielu zachwyci się Jego głębią, co doprowadzi roztropnych do nowego narodzenia:
Dn 12, 4: Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. //
Dn 12, 10: Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją.>>>

17 Październik 2015:
<<<J 6, 55: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
J 6, 56: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. //
1 Kor 11, 26: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
1 Kor 11, 27: Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.>>>

18 Październik 2015:
<<<Prz 2, 7: On zachowuje swą pomoc dla prawych, On puklerzem dla tych, którzy postępują rzetelnie,
Prz 2, 9: Wówczas zrozumiesz sprawiedliwość i Prawo,
uczciwość – i wszelkie prawe postępowanie,
Prz 2, 10: gdyż mądrość zawita do twego serca i WIEDZA stanie się upodobaniem twej duszy,
Prz 2, 11: Rozwaga pilnować
cię będzie, roztropność na straży twej stanie. //
Ludwik Pasteur: Mało WIEDZY oddala od BOGA. Dużo WIEDZY sprowadza do Niego z powrotem.>>>

19 Październik 2015:
<<<Cel naszego życia:
Absolutnie nie może tak być, że całe życie duchowe przeznaczamy na szukanie przyczyn zła w naszym życiu. Robimy RAZ KONKRETNĄ
DIAGNOZĘ, następnie podejmujemy KONKRETNE KROKI rozpoczynające się od spowiedzi świętej i pokuty za grzechy, a potem całe nasze życie duchowe koncentrujemy już
tylko i wyłącznie na JEDNYM: aby każdego dnia coraz potężniej otwierać się na BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, i przestać raz na zawsze myśleć o przekleństwie.>>>

20 Październik 2015:
<<<1 J 2, 12: Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię.
1 J 2, 13: Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.
1 J 2, 14: Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.>>>

21 Październik 2015:
<<<MODLITWA:
Dz 12,5: Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół MODLIŁ się za niego nieustannie do BOGA.
Dz.S.F.nr157: Wieczorem, kiedy weszłam do małej kapliczki, usłyszałam w duszy te słowa: córko Moja, rozważ te słowa: a będąc w ciężkości, dłużej się MODLIŁ. Kiedy się zaczęłam zastanawiać głębiej, wiele światła spłynęło na duszę moją. Poznałam, jak bardzo potrzeba nam wytrwałości w MODLITWIE, i od takiej ciężkiej MODLITWY zależy nieraz nasze zbawienie.>>>

22 Październik 2015:
<<<Ef 2,19: A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami BOGA
Ef 2,20: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie KAMIENIEM WEGIELNYM jest sam CHRYSTUS JEZUS.
Ef 2, 21: W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,
Ef 2, 22: w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie BOGA przez DUCHA.>>>

23 Październik 2015:
<<<Służ z pokorą:
Łk17,7:Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu?”
Łk17,8:Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?”
Łk17,9:Czy dziękuje słudze zaTo, że wykonał to, co muPolecono?
Łk17,10:TakMówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono:”Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmyTo, co powinniśmyWykonać”.>>>

24 Październik 2015:
<<<J 17, 24: OJCZE, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
J 17, 25: OJCZE sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.
J 17, 26: Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.>>>

25 Październik 2015:
<<<Dobroć BOGA:
Jk1,17: Każde DOBRO, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od OJCA świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
Jk1,18: Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Dz.S.F. nr 190: I w tej chwili
odpowiedziałam: JEZU, przyjmuję wszystko, cokolwiek chcesz na mnie zesłać; ufam Twojej DOBROCI. W
jednej chwili wyczułam, że przez ten akt oddałam BOGU wielką chwałę.>>>

26 Październik 2015:
<<<Usprawiedliwienie:
Ga 2, 16: A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w JEZUSA CHRYSTUSA, my właśnie uwierzyliśmy w CHRYSTUSA JEZUSA, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w CHRYSTUSA, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.>>>

27 Październik 2015:
<<<…czyli zbawienie otrzymujemy dzięki wierze, ale prawdziwa wiara zawsze przynosi dobre uczynki:
Łk6,43: Nie jest dobrymDrzewem to, któreWydaje złyOwoc, aniZłym drzewem to, które wydaje dobry owoc.
Łk6,44: PoOwocu bowiemPoznaje się każdeDrzewo; nieZrywa się fig z ciernia ani z krzakaJeżyny nieZbiera sięWinogron.
Łk6,45: DobryCzłowiek z dobrego skarbcaSwego sercaWydobywa dobro, a złyCzłowiek ze złego skarbcaWydobywa zło. Bo z obfitości sercaMówią jegoUsta.>>>

28 Październik 2015:
<<<Ef1, 13: W NimTakże i wyUsłyszawszySłowoPrawdy, Dobrą Nowinę waszegoZbawienia, w NimRównieżUwierzyliście i zostaliścieNaznaczeni PIECZĘCIĄ Ducha Świętego, któryByłObiecany.
Ap7, 2: I ujrzałem innegoAnioła, wstępującegoOdWschoduSłońca, mającego PIECZĘĆ BOGA żywego. ZawołałOn donośnymGłosem do czterechAniołów, którymDanoMoc wyrządzićSzkodę ziemi i morzu:
Ap7, 3: Nie wyrządzajcieSzkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż OPIECZĘTUJEMY naCzołachSługi BOGA naszego.>>>

29 Październik 2015:
<<<Ojcowie pustyni: Rozpoznanie pokusy i podjęcie walki z nią są konieczne do zbawienia. Znakiem że poddajemy się pokusie jest to, że ta zła myśl podoba się nam i że znajdujemy w niej rozkosz, cieszymy się nią w sercu i chętnie o niej rozmyslamy, a jeżeli sprzeciwiamy się tej myśli i walczymy aby jej nie zaakceptować, wówczas nie dajemy jej przyzwolenia do zrealizowania, ale walczymy z nią. Takie działanie czyni człowiekaWyprobowanym i pozwalaCzynić postępy.>>>

30 Październik 2015:

 

31 Październik 2015:
<<<Hbr 11, 6: Bez wiary zaś nie można podobać się BOGU. Przystępujący bowiem do BOGA musi uwierzyć, że [BÓG] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. //
Dzienniczek Siostry Faustyny nr 1631: Wiem i wierzę, że Ty wszystko możesz; jeżeli raczyłeś mi się tak hojnie udzielić, to wiem, że możesz jeszcze być hojniejszy; wprowadź mnie do zażyłości ze sobą tak daleko, dokąd natura ludzka wprowadzonaByćMoże…/TerazBędęPisałTakże zTegoNumeru/problemyTechniczne>>>

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Poranne wiadomości sms, Rok 2015 – Poranne wiadomości sms:. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s