2015.11 – LISTOPAD (Poranne wiadomości sms).

01 Listopad 2015:
<<<PRAWDZIWA RADOŚĆ:
J 15, 11: To wam powiedziałem, aby RADOŚĆ moja w was była i aby radość wasza była pełna. //
Dz.S.F. nr 963 O, gdyby dusza cierpiąca wiedziała, jak ją BÓG miłuje, to skonałaby z RADOŚCI i nadmiaru szczęścia;
poznamy kiedyś, czym jest cierpienie, ale już będziemy w niemożności cierpienia. Chwila obecna jest nasza.>>>

02 Listopad 2015:
<<<Ostatnie słowa księgi Koheleta:
Koh 12, 13: Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: BOGA się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!
Koh 12, 14: BÓG bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe. ///
Dz.S.F. nr 188: O, niepojęta to katusza! Jak strasznie JEZUS cierpiał przy biczowaniu. O biedni grzesznicy,
jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym JEZUSEM, którego teraz tak katujecie?>>>

03 Listopad 2015:
<<<Słowa BOGA (po tym gdy Salomon poprosił BOGA o mądrość):
1 Krl 3, 11: BÓG więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych,
1 Krl 3, 12: więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie…>>>

04 Listopad 2015:
<<<Dokończenie mowy BOGA z dnia wczorajszego (po tym gdy Salomon poprosił BOGA o mądrość):
…1 Krl 3, 13: I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów.
1 Krl 3, 14: Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życie./Tak właśnie postępuje BÓG z roztropnymi i sprawiedliwymi, taki jest JegoBOŻYCharakter.>>>

05 Listopad 2015:
<<<J10,25: Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie.
J10,26: Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.
J10,27: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną
J10,28: i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
J10,29: Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.>>>

06 Listopad 2015:
<<<TRWAJ W PRAWIE DOSKONAŁYM:
Jk 1, 23: Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.
Jk 1, 24: Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był.
Jk 1, 25: Kto zaś pilnie rozważa DOSKONAŁE PRAWO, Prawo wolności, i WYTRWA w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.>>>

07 Listopad 2015:
<<<Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz: Współpraca z łaską nie jest owocem wielkiej naiwnosci, krótkowzroczności czy prymitywności ducha ludzkiego, lecz jest szczytem mądrości rozumu, szczytem istnienia jako istot wolnych, dlatego miłujmy łaski BOŻE, wielbijmy BOGA za to, że jest dawcą natury i łaski, i dzielmy się tym bogactwem z każdym człowiekiem i zachęcajmy każdego aby był uczciwy w swoim czlowieczenstwie, aby stał się jak najszybciej pielgrzymem ku łasce.>>>

08 Listopad 2015:
<<<2Kor5,6: Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od PANA.
2Kor5,7: Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy.
2Kor5,9: Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.
2Kor5,10: Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem CHRYSTUSA, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. / Życzę Wszystkim BOŻEGO powodzenia!>>>

09 Listopad 2015:
<<<1Kor2, 9: lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował BÓG tym, którzy Go miłują.
Dz.S.F. nr 450: Kiedy przyszłam do kaplicy, odczułam wewnętrzne zrozumienie, jak wielką BÓG nam gotuje nagrodę nie tylko za czyny dobre, ale i za szczere pragnienie spełnienia ich. Co to za wielka łaska BOŻA.
J 14, 2: W domu OjcaMego jest mieszkańWiele.>>>

10 Listopad 2015:
<<<Flp 2, 9: Dlatego też BÓG Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Flp 2, 10: aby na imię JEZUSA zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
Flp 2, 11: I aby wszelki język wyznał, że JEZUS CHRYSTUS jest PANEM – ku chwale BOGA Ojca. //
Dz 4, 12: I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.>>>

11 Listopad 2015:
<<<LĘK jest zawsze przeciwieństwem wiary:
Dz 18, 9: W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: Przestań się LĘKAĆ, a przemawiaj i nie milcz,
Dz 18, 10: bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście.
Dz 18, 11: Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. // Mt 14, 26: Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, ZLĘKLI się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.>>>

12 Listopad 2015:
<<<Mt6,8:Wy zatem tak się módlcie:
Mt6,9:Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!
Mt6,10:Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Mt6,11:Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
Mt6,12:i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
Mt6,13:i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nasZachowaj od złego!/ModlmySieZaKubeKtoryDzisBroniPracyMagisterskiej>>>

13 Listopad 2015:
<<<2 Tm 2, 15: Dołóż starania, byś sam stanął przed BOGIEM jako godny uznania pracownik,..
Dz.S.F. nr 450: O, jak słodko jest trudzić się dla BOGA i dusz. Nie chcę spoczynku w boju, ale walczyć będę do ostatniego tchu życia o chwałę Króla i PANA swego. Nie złożę miecza, aż mnie wezwie przed tron swój; nie lękam się ciosów, bo tarczą moją jest BÓG. Lękać się powinien nas wróg, a nie my wroga. Szatan tylko pysznych i tchórzliwych zwycięża, bo pokorni mają moc.>>>

14 Listopad 2015:
<<<Mt 18, 19: …Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie.
Mt 18, 20: Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. //
Pragnę podzielić się z Wami 6 minutowym materiałem wideo, który uświadamia jak wielką moc ma grupowa modlitwa, niezależnie od tego czy grupa ta zna osobę za którą się modli, czy też nie zna:

15 Listopad 2015:
<<<Ulotka SNE Gdańsk: Droga do duchowego zła zaczyna się od rezygnacji z zachwycania się prawdą, dobrem i pięknem. By stać się ofiarą tego zła wystarczy brak czujności, lekceważenie własnych wad i słabości, uleganie egoizmowi czy wiara w to, że człowiek sam sobie poradzi z życiem i zbawieniem. NieZagluszajmy własnegoSumienia! dziękiTemu z łatwościąOdróżnimyWszystko toCo dobre i wartościowe, odTego co zle.// Łk21,36: Czuwajcie więc i módlcie się wKażdymCzasie>>>

16 Listopad 2015:
<<<o. Adam Szustak: Żeby zobaczyć JEZUSA musisz mieć czyste serce:
Mt 5, 8: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni BOGA oglądać będą. //
Dz.S.F. nr 807: Chociaż widzę i czuję w przybliżeniu, jak cieniutka zasłona dzieli mnie do PANA, ja pragnę Go oglądać twarzą w twarz – ale niech się stanie wszystko według woli Twojej. //
Dz.S.F. nr 841: Cała istota moja jest zanurzona w Tobie, jednak ja pragnę Cię oglądać twarzą w twarz. Kiedyż to nastąpi dla mnie?>>>

17 Listopad 2015:
<<<Rdz 12, 1: Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.
Rdz 12, 2: Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem.
Rdz 12, 3: Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.>>>

18 Listopad 2015:
<<<DOSKONAŁOŚĆ:
Mt 5, 48: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. //
Dzienniczek Siostry Faustyny nr 1488: Rozmowa miłosiernego BOGA z duszą dążącą do doskonałości. JEZUS: Miłe mi są wysiłki twoje, duszo, która dążysz do doskonałości. Ale czemuż cię widzę tak często smutną i przygnębioną? Powiedz mi, dziecię Moje, co to ma znaczyć ten smutek i jaka jest jego przyczyna?>>>

19 Listopad 2015:
<<<JEDNOŚĆ:
Ef 4, 3: Usiłujcie zachować JEDNOŚĆ Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Ef 4, 4: JEDNO jest Ciało i JEDEN DUCH, bo też zostaliście wezwani do JEDNEJ nadziei, jaką daje wasze powołanie.
Ef 4, 5: JEDEN jest PAN, JEDNA wiara, JEDEN chrzest. ///
Myrna Nazzour (mistyczka i stygmatyczka):
JEDNOCZMY się, ponieważ JEDNOŚĆ jest przyjęciem drugiego człowieka w jego odmienności od nas.>>>

20 Listopad 2015:
<<<Aby mieć relację z BOGIEM, trzeba poświęcić na to swój czas: Hi 37, 14: Posłuchaj, Hiobie, zaczekaj! A cuda BOŻE zrozumiesz. //
ks. W.Cyran: Dzisiejszy sposób życia powoduje ze ludzie sa ograniczeni w patrzeniu na JEZUSA. Dzisiaj lubimy bardzo szybko wyciągać płytkieWnioski, nie stać nas naGłębszeRefleksje, zadając pytania chcemy najczęściej słyszećKrótką odpowiedź w stylu „TAK” lub „NIE”, a gdy jakaś kwestia wymaga głębszego wyjaśnienia,nudzimy się, cdn.>>>

<<<…nie staramy się podjąćWysiłku lub nie stać nas na głębszeMyślenie, gdyż jesteśmySpołeczeństwem bardzoOgraniczonym przez środki masowego przekazu, szczegolnie tv i komputer. Świat „obrazu” jest bardzo płytki i atrakcyjny ale niestety odmuzdzajacy,bo oglądanieObrazów nieUczyNas myśleć,tymczasemSprawyWiary, życia i naszegoZbawienia domagają sieGłębokiego rozmyślania, zastanowienia, wymagająCzasu. BÓG dającNam zdolnośćMyślenia ufaNam ze z niej skorzystamy.>>>

21 Listopad 2015:
<<<DBAJ O DOBRE UCZUCIA:
Rz 15, 14: Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych UCZUĆ, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień.
Rz 12, 16: Bądźcie zgodni we wzajemnych UCZUCIACH! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych!
Rz 15, 5: A BÓG, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem CHRYSTUSA te same UCZUCIA żywili do siebie>>>

22 Listopad 2015:
<<<J13,34: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
J13,35: Po tym wszyscy poznają, żeścieUczniamiMoimi, jeśli będziecie się wzajemnieMiłowali.
//
Za7,9: To mówi PAN Zastępów: Wydawajcie wyroki sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnieMiłość i miłosierdzie.
Za7,10: Nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego! Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego!>>>

23 Listopad 2015:
<<<Łk24,38: ..Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Łk24,39: Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.//MódlmySię zaJustynęKtóra dziś o godz 19:30 będzie egzorcyzmowaniaAby zły duchOpuścił jejCiało: Mt15,22: kobieta kananejska (..) wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! MojaCórka jestCiężkoDręczona przez złego ducha.>>>

24 Listopad 2015:
<<<Michał Świderski [Dotyk BOGA]: Największym przywilejem istot ludzkich na tym świecie jest to, ze DUCH ŚWIĘTY chce zamieszkać w ich sercach i w ich ciałach (Stwórca chce zamieszkać w stworzeniu):
J14, 16: Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze –
J14, 17: Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.>>>

25 Listopad 2015:
<<<Michał Świderski [Dotyk Boga]: To czy Twoje życie będzie pełne BOŻYCH interwencji i cudów zależy od Twojej gorliwości: Rz 12, 11: Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę PANU!
Rz 12, 12: Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! // A więc największa walka toczy się o plomiennego ducha, oNaszą gorliwość,o nasze rozpalenie dla PANA. BoJeśliJesteśmyGorliwiTo nieMamyProblemuZmodlitwaITP>>>

26 Listopad 2015:
<<<1 J 4, 10: W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy BOGA, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
1 J 4, 11: Umiłowani, jeśli BÓG tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
1 J 4, 12: Nikt nigdy BOGA nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, BÓG trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.>>>

27 Listopad 2015:
<<<Ps 103, 1: Błogosław, duszo moja, PANA, i całe moje wnętrze – święte imię Jego!
Ps 103, 2: Błogosław, duszo moja, PANA, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
Ps 103, 3: On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce,
Ps 103, 4: On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
Ps 103, 5: On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła.>>>

28 Listopad 2015:
<<<ks.dr W.Cyran:
KażdyKtoUwierzył wSyna poslanegoPrzez Ojca,wszedł w realnąRelacje zOjcem iStałSię JegoDzieckiem. Mt12,47: KtośRzekł doNiego: Oto Twoja Matka i Twoi braciaStoją naDworze i chcąMówić zTobą. Mt12,48: LeczOn odpowiedziałTemu, któryMuTo oznajmił: KtóżJestMojąMatką i którzySąMoimiBraćmi? Mt12,49: I wyciągnąwszyRękęKuSwoim uczniom,rzekł: OtoMojaMatka i moiBracia. Mt12,50: BoKtoPełniWolęOjcaMojego, któryJest wNiebie,tenMi jestBratem,Siostrą iMatką.>>>

29 Listopad 2015:
<<<Jesteśmy Dziećmi BOŻYMI:
1 J 3, 1: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi BOŻYMI: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. //
Dz.S.F. nr 27: Od tej chwili dusza moja obcuje z BOGIEM, jako
dziecię ze swym ukochanym Ojcem. //
Dzieci BOŻE miłując BOGA, kroczą drogą sprawiedliwości i przestrzegają w naturalny sposób (w mocy DUCHA ŚWIETEGO) Bożych przykazań.>>>

30 Listopad 2015:
<<<Jesteśmy miłą BOGU wonnoscią:
2 Kor 2, 14: Lecz BOGU niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w CHRYSTUSIE i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania.
2 Kor 2, 15: Jesteśmy bowiem miłą BOGU wonnością CHRYSTUSA zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie;
2 Kor 2, 16: dla jednych jest to zapach śmiercionośny – na śmierć, dla drugich zapach ożywiający – na życie…>>>

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Poranne wiadomości sms, Rok 2015 – Poranne wiadomości sms:. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s