2016.01 – STYCZEŃ (Poranne wiadomości sms).

shutterstock_98881793-660x350
01 Styczeń 2016:
<<< Flp 4, 19: A BÓG mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w CHRYSTUSIE JEZUSIE każdą wasza potrzebę.
Flp 4, 20: BOGU zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków! Amen. //
Nie mów BOGU o swoim „wielkim” problemie, ale powiedz problemowi JAK WIELKIEGO MASZ BOGA, bo On już pokonał na krzyżu każdy nasz problem! każdą chorobę, cierpienie, słabość, zranienie. >>>

02 Styczeń 2016:
<<< 1 Kor 15, 3: Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: ze CHRYSTUS umarl – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, 1 Kor 15, 4: ze został pogrzebany, ze zmartwychwstał trzeciego dnia,..//
Nie było, nie ma i nigdy nie będzie potężniejszej rzeczy, od tej która wykonała się na krzyżu. AMEN.//Prośba o modlitwę z ostatniej chwili: ModlmySie zaMałżeństwo Marleny i DanielaAby PAN wylał NaNich łaskę Miłości i przebaczenia,abyPoukladalTrudne Sprawy ostatnich dni. >>>

03 Styczeń 2016:
<<< 1 J 1, 1: [To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce –
1 J 1, 2: bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – // Prośba o modlitwę z ostatniej chwili: Zachecam doModlitwy za Jagodę, o łaskę powrotu do PANA BOGA, o otwarcie się dla niej na Jego Światło i Miłość. >>>

<<< INFORMACJA: Niedawno powstała strona internetowa naszej wspólnoty, na której zamieszczam materiały naszych Braci i Sióstr które ewidentnie natchnione są DUCHEM ŚWIĘTYM, na stronie umieszczam także owoce naszych modlitw, tzw. świadectwa. Publikuje je za zgoda osób które bezpośrednio związane są z BOŻYM działaniem, jest tam także kilka moich świadectw które miały miejsce podczas tego gdy wychodzimyNaUlice Gdańska abyWypelniacNajwieksze BOŻE PRZYKAZANIE cdn. >>>

<<< …świadectwa będą przybywały w miarę jak tylko będę miał czas je opisywać, (kilka czeka w kolejce) będą także przybywały inne materiały tzw. „Święte Treści” jeśli tylko będziecie mi je podsyłać, (np. wiersze, piosenki, wypracowania nt BOŻEJ tematyki itd.) Jeśli macie jeszcze jakieś inne pomysły które mogły by zostać umieszczone na naszej stronie to proszę dajcie mi znać. Wszystkich chętnych zapraszam do odwiedzin: https://sludzybozegoslowa.wordpress.com/ >>>

04 Styczeń 2016:
<<< Syr 11, 7: Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie zbadasz, najpierw zastanów się, a dopiero potem udzielaj nagany.
Syr 11, 8: Nie odpowiadaj, zanim nie wysłuchasz, i nie przerywaj, gdy kto inny mówi.
Syr 11, 9: Nie wadź się o rzecz, która ci nie jest konieczna, i nie mieszaj się do sporów grzeszników!
Syr 11, 10: Synu, nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody. I choćbyś pędził, nie dopędzisz, a uciekając nie uciekniesz. >>>

05 Styczeń 2016:
<<< Jk 1, 21: Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
Jk 1, 22: Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. >>>

06 Styczeń 2016:
<<< Ks. dr Włodzimierz Cyran: Jeśli zaczynasz cośTworzyć pod wpływem DUCHA ŚWIĘTEGO,to jest to dzieło tak BOSKIE i tak szalone ze nie jesteś w stanie tego dzieła dokończyć czysto ludzkimi siłami. Musisz juzWtedyCałyCzas, do końca życiaRozeznawaćWole BOŻA i iść za BOŻYMI natchnieniami, boPrzyjdzieCzas kiedy toBędziesz chciałRozumiećPewneRzeczyPo ludzkuJak ApostolPiotr który chodził przezChwilęPo wodzie, i zastanowił się po ludzkuNadTym co robi… czyli zwątpił. >>>

07 Styczeń 2016:
<<< POWTÓRNE PRZYJŚCIE PANA:
Jk 5, 7: Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do PRZYJŚCIA PANA. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny.
Jk 5, 8: Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo PRZYJŚCIE PANA jest już bliskie.
Dz.S.F. nr 1239: W mieszkaniu serca swego nadsłuchuję i czekam
na PRZYJŚCIE Twoje, jedyny skarbie serca mego. >>>

08 Styczeń 2016:
<<< RZECZYWISTA WOLNOŚĆ:
J 8, 36: Jeżeli więc SYN was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.//
Dz.S.F. nr 1135: To głębsze poznanie BOGA daje mi zupełną swobodę i wolność duchową, a w ścisłym zjednoczeniu z
Nim nic mi przeszkodzić nie może, nawet moce anielskie nie są w stanie. >>>

09 Styczeń 2016:
<<< WOLA BOŻA:
Rz 12, 2: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest WOLA BOŻA: co jest dobre, co BOGU przyjemne i co doskonałe. // Ks. dr Włodzimierz Cyran:
Musimy być spragnieni chcieć wypełniać WOLĘ BOŻĄ. >>>

10 Styczeń 2016:
<<< Ks. dr Włodzimierz Cyran (Egzorcysta): JEZUS zwraca się do nas ze swoją ewangelia i pyta co ty na te ewangelię odpowiesz, czy odpowiesz mu w wierze, powierzysz mu swoje życie czy też nie. // Dlatego zachęcam dzisiaj wszystkich do czytania BOŻEGO Słowa które daje życie, szczególnie tych którzy nie maja w zwyczaju wyłączenia w dzień telewizora aby uważnie i z wiarą czytać Święty tekst, tak jak gdyby dyktował go nam DUCH ŚWIĘTY.Pozdrawiam wszystkich w PANU. <>< >>>

11 Styczeń 2016:
<<< CHRZEST – zamiar BOŻY:
Łk 7, 30: Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar BOŻY względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego. //
Dz. S. F. nr 1286: Dzięki Ci, BOŻE, za chrzest święty,
Który mnie wszczepił w rodzinę BOŻĄ,
Jest to dar łaski wielki i niepojęty,
Który nam dusze przeobraża. >>>

12 Styczeń 2016:
<<< PRAWDZIWA WIARA POWODUJE ŻE NIE MOŻESZ NIE ROBIĆ DOBRYCH UCZYNKÓW:
Jk2,17: Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
Jk2,20: Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna?
Jk2,24: Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawieUczynków, a nieSamejTylkoWiary.
Jk2,26: Tak jak ciało bezDucha jest martwe,takTeżJestMartwaWiaraBezUczynków./NaszOGRODNIK chceMiećDobreOwoce. >>>

<<< Prośba o modlitwę z ostatniej chwili: wszystkich którzy maja teraz chwilkę czasu zachęcam do modlitwy za Michasia (Synek naszej Siostry Moniki) który jest aktualnie na bloku operacyjnym, ma wszczepiany stymulator nerwu biednego. Bracie i Siostro jeśli nie masz teraz czasu, to powiedz przynajmniej samo tylko Słowo „AMEN” co oznacza „niech tak sie stanie” …wiec pomódlmy sie aby PAN czuwał przy operacji i wyeliminował wszelkie trudy związane z ta operacja. >>>

13 Styczeń 2016:
<<< O.JozoZovkoPowiedzial,zeJakNiePomozemyRzadowiPostemAby szatanaOdpedzicOdNaszychGranicToStaniemySieJakKrajeKtore zatracilyWszystko.DlategoTrzebaZmienicKierunekPetycji,nieDoLudzi,TylkoDoBOGAwPoscie iModlitwieZaOjczyzne.O.JozoApelujeDoOdpowiedzialnychZaRozneWspolnoty,AbyWswoichGrupachPodjacNowenny iPost,abyWkazdymDniuKtosPoscil.//DlategoOtwieramyZapisy,Potrzebujemy30osob,mamyJuz5osob,kazdaOsobaBedziePoscilaRAZwMiesiacuOchlebie iWodzie. cdn… >>>

<<< ZapisyProwadziNaszaGorliwa iZaufanaSiostraMagdalena nrTel: 570456543. ChetnychProszeAbyNapisaliSiostrzeMagdzieSwojeImie i pierwsza literę nazwiska, abyUzgodnicDzienPostu.Bedziemy pościć za nasza ojczyznę i pokój na świecie. ZaczynamyOdJutra. Źródło: https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2016/01/09/o-jozo-zovko-ofm-z-medziugorje-postem-mozna-wszystko-rozwiazac-sprobujesz/ W grupie możemy robić wiecej!!! Bracie i Siostro skorzystajmy z tej okazji. >>>

14 Styczeń 2016:
<<< POST:
Mt6,17: Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz,
Mt6,18: aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.//Drodzy Bracia i Siostry,po wczorajszymApeluZachęcającym doDołączeniaDo31osobowejGrupy poszczacej(każdaOsoba pościRaz wMiesiacu),ZostalyJeszczeTylko4MiejscaDlaOsobKtóreSą w stanieOfiarowacPANUjedenDzienWmiesiacuWposcie o chlebie i Wodzie.WolneDni:11,13,29,31 >>>

15 Styczeń 2016:
<<< Prz 3,13: Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi:
Prz 3,14: bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto,
Prz 3,15: zdobycie jej lepsze od pereł, nie równe jej żadne klejnoty. //
Wszystkich chętnych zapraszam do modlitwy w intencji naszej Siostry Aleksandry, aby PAN zesłał na nią łaskę spokoju, mądrości oraz światło DUCHA ŚWIĘTEGO, a także aby jeszcze bardziej uczył jej miłości do tych, którzy nie maja jej dla naszej Oli. >>>

16 Styczeń 2016:
<<< NIE NARZEKAJ [1/2]:
Syr 10, 25: Słudze mądremu służyć będą wolni, a ten, który posiada wiedzę, nie będzie NARZEKAŁ. // Zbyt częste NARZEKANIE może stać się swego rodzaju obsesja która będzie przysłaniała nam postać PANA BOGA. Popadamy wtedy w ryzyko zamknięcia się w swoich własnych skargach, co może doprowadzić do tego ze zostaniemy sam na sam z tymi trującymi oparami. >>>

17 Styczeń 2016:
<<< Hbr 13,7: Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo BOŻE, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!
Hbr 13,8: JEZUS CHRYSTUS wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. // Wszystkich chętnych zapraszam do modlitwy za mamę naszej Siostry Joli która tej nocy trafila do szpitala z problemami sercowymi. Prośmy naszego PANA o pomoc, prośmy o uzdrowienie dla mamy Joli. // Bracia i Siostry Życzę Wam wszystkim błogosławionej Niedzieli. >>>

18 Styczeń 2016:
<<< NIE NARZEKAJ [2/2]:
Papież Franciszek – Jorge Mario Bergoglio: NARZEKANIE wydaje się bezpieczniejsze, jest czymś „pewnym”, to moja „prawda”! //
Z NARZEKANIA można zrobić sobie powód do czucia się lepszym. NARZEKAM czyli nie jestem jak te naiwniaki. Inni ludzie są głupi, a ja potrafię błysnąć taka ostra rzeczywistością, że da to do myślenia innym ludziom. // NARZEKANIE jest to bardzo postępująca choroba duszy. >>>

19 Styczeń 2016:
<<< DROGOCENNA KREW CHRYSTUSA:
1 P 1, 18: Wiecie bowiem, ze z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub zlotem,
1 P 1, 19: ale drogocenna krwią CHRYSTUSA, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. >>>

20 Styczeń 2016:
<<< WIECZNOŚĆ:
Mdr2,23: Bo dla nieśmiertelności BÓG stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej WIECZNOŚCI.//2Kor5,1: Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od BOGA, dom nie ręką uczyniony, lecz WIECZNIE trwały w niebie.//A wiec: czas ucieka, WIECZNOŚĆ czeka!//
WimieniuNaszejSiostry Żanety ProszeWszystkichChetnych O modlitwę W intencji PomyslnegoDzisiejszego zdaniaPrzedmiotuZawodowego. >>>

21 Styczeń 2016:
<<< Palacz palący w obecności innychLudzi łamieGłówne przykazanieMiłości które dał nam sam BÓG!!!!! bo nie dość że swiadomieNiszczy swojeZdrowie, toNiszczyTakzeZdrowie wszystkich ludzi w jegoOtoczeniu. Jakim prawem taki ktośPozwala sobie na to aby powoli i niezauważalnie uśmiercać najczęściejNajbliższąRodzinę??? Palacz świadomieTakże spala ciężkoZarobione pieniądze, więcSprawę te trzebaPostawićJasno i powiedzieć żeNałógTaki jestCiężkim zniewoleniem diabelskim. >>>

22 Styczeń 2016:
<<< EWANGELIZACJA [1/2]:
Ks. dr Włodzimierz Cyran (Egzorcysta): …bo żeby powstrzymać zło, trzeba Ewangelizować! nie ma innej drogi. To co możesz najlepszego dla ludzkości i świata zrobić – pomyśl o tym – to wlasnie Ewangelizować, bo dopiero Ewangelizacja prowadzi do spotkania z JEZUSEM który czyni z nas cywilizacje miłości. // Nasza Siostra Ewa prosi o modlitwę, aby PAN skierował do niej wyraźnie „Słowo” które pomoże jej w trudnej sytuacji rodzinnej. >>>

23 Styczeń 2016:
<<< EWANGELIZACJA [2/2]:
Ks. dr Włodzimierz Cyran (Egzorcysta): BÓG oczekuje od Ciebie abyś na prawo i lewo, wszędzie, przy każdej okazji, rozpowiadał o CHRYSTUSIE, głosił CHRYSTUSA! Ewangelizował!! Gdybyśmy tej misji w świecie nie zaniedbali, to i Kościół wyglądał by inaczej i wielu ludzi było by szczęśliwszych, i również te dzieci diabla by sie tak nie panoszyły, nie było by takiej demoralizacji świata… >>>

24 Styczeń 2016:
<<< DUCH ŚWIĘTY [1/2]: Telewizyjny Uniwersytet Biblijny (Tv Trwam): JEZUS powiedział ze DUCH ŚWIĘTY którego pośle do nas, będzie umacniał prześladowanych Chrześcijan że nie są w błędzie, bo to „świat” który odrzuca CHRYSTUSA popełnia grzech ciężki. // DUCH ŚWIĘTY przekona też uczniów o sprawiedliwości:
J 16,8: On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. >>>

25 Styczeń 2016:
<<< RODZINA:
1 Tm 5, 8: A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. // Ef 5, 25: Mężowie miłujcie żony, bo i CHRYSTUS umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, // Ef 5, 22: Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, // Wszystkich którzy znajda chwilkę czasu zapraszam do modlitwy o pomyślność w operacji kolana dla syna naszej Siostry Doroty: Pawła, która odbędzie się dziś o godz.13. <>< >>>

26 Styczeń 2016:
<<< DUCH ŚWIĘTY [2/2]: Telewizyjny Uniwersytet Biblijny (Tv Trwam):
J 16, 13: Gdy zaś przyjdzie On, DUCH PRAWDY, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
J 16, 14: On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
// Czyli dzięki DUCHOWI ŚWIĘTEMU poznamy całą prawdę objawienia, a jej szczytem jest BOŻE Synostwo JEZUSA, w które DUCH ŚWIĘTY nas wprowadza. >>>

27 Styczeń 2016:
<<< Rz 14, 17: Bo KRÓLESTWO BOŻE to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w DUCHU ŚWIĘTYM. // Niebo i piekło to nie tylko miejsca do których możemy pójść, bo prawdziwe życie w Królestwie jest wtedy, gdy DUCH ŚWIĘTY juzTutaj na ziemiMieszka w tobie, spoczywaNa tobie i miażdży piekło dookoła ciebie każdego dnia, więc nasząMisja jest depopulować piekło i zaludniać niebo, ale najpierw musimy wyrzucić piekło z nas. >>>

28 Styczeń 2016:
<<< PYCHA z nieba spycha:
Rz 11, 20: …Przeto się nie PYSZNIJ, ale trwaj w bojaźni! //
Dz.S.F. nr 1563 Oblubienico Moja, zawsze Mi się podobasz przez pokorę. Największa nędza nie powstrzymuje Mnie od połączenia się z duszą, ale gdzie PYCHA, tam mnie nie ma. //ProsbaOmodlitweZostatniejChwili:Dagmara z Dobrzenia pisze:Przyszlo dziś na świat nowe dziecie, jednak jego mama jest w stanie krytycznym, nie potrafią zatrzymać krwotoku po porodzie.ProsmyPANA o pomoc!! >>>

<<< Wczoraj wieczorem napisała do mnie Siostra Edyta, za która modliliśmy się 23 stycznia, napisała do mnie bardzo dobra wiadomość 🙂 🙂 🙂
„Szczęść Boże. Dzisiaj byłam u lekarza. Robiłam USG. Nie muszę iść na operację. Cysta się wchłonęła. Chwała Panu! Edyta” // Czy to tylko zwykły zbieg jakiś niewytłumaczalnych okoliczności? …nie sądzę 🙂 to po prostu działanie PANA (ostatnimi dniami otrzymałem kolejne dwa krótkie świadectwa którymi podzielę się wkrótce) >>>

29 Styczeń 2016:
<<< NIE KRADNIJ:
Ef4,28: Kto dotąd KRADŁ, niech już przestanie KRAŚĆ, leczRaczejNiech pracujeUczciwie własnymiRękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu./1Kor6,10: ani ZŁODZIEJE, aniChciwi, aniPijacy(..)nie odziedziczą królestwa BOŻEGO.//
NaszaSiostraMonikaProsiOmodlitweWszystkichKtórzy majaWolnąChwilkęOdobre owoceDzisiejszejRozmowyJejTaty z PaniamiZ GOPSUnaTematWyjsciaZ alkoholizmuOrazZaJejKoleżankę Monikę,która oGodz.17:40 maUSG piersi,o łaskęZdrowia. >>>

PAN odpowiedział na powyższą naszą prośbę, całe świadectwo opisane jest pod tym linkiem:
Zniknęła torbiel i 6 zmian nowotworowych piersi! (Zdjęcia dokumentacji lekarskiej, e-mail od uzdrowionej Moniki, oraz treść wiadomości sms z koleżanką Moniki).

30 Styczeń 2016:
<<< 2Tm 3,16: Wszelkie Pismo od BOGA natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości –
2Tm 3,17: aby człowiek BOŻY był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu./BÓG chce aby święty tekst który jest przed Tobą, znalazł się w Tobie.//WszystkimChetnymPolecamIntencjeZaMariusza(chory na SLA) WczorajBylPoddanyPrzeszczepowi,niechPANmaGoWswojejOpiece: www.facebook.com/events/1717492625136362/ >>>

<<< Stał się CUD nad CUDY! DzisiajRanoDostałemWiadomośćOdNaszejSiostryKtoraProsila o modlitweZa jejKolezankeMonikęZaKtóraModliliśmy sięWczorajRano aKtóraMiałaMiećWczorajPóźnymPopołudniemBadanie USG (wczesniejMiałaNaPrawejPiersiTorbiel i 6 zmianNowotworowych) aPoWczorajszymUSGnieMaNic! CHWAŁAPANU! :-)//NiestetyJejTata po wizycie pań zGOPSU opił sprawę… dlategoWszystkichChętnychProsimyAbyJeszczePrzynajmniejPrzezKilkaDniPamiętać oTejProsbieUwolnieniaOdAlkoholu >>>

31 Styczeń 2016:
<<< 1 J 3, 8: …SYN BOŻY objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. // Niszczenie dzieł diabelskich to życiowa misjaKażdego Chrześcijanina, JEZUSprzekazałNam jak niszczyć dzieła złego, ściąganie Nieba na ziemię jest naszą misją. Bo idąc do Nieba, zmierzając doRaju, pewnego dnia opuścimy ciała i staniemy w obecności PANA aby zdać relacje z tego jak każdego dnia niszczyliśmy piekło za życia,ponieważ BÓG dał nam autorytet przez SYNA byśmy miażdżyli piekło za życia. >>>

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Poranne wiadomości sms, Rok 2016 – Poranne wiadomości sms:. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s