2016.02 – LUTY (Intencje naszej wspólnoty).

01 Luty (Poniedziałek):
<<< Mt 5, 9: Błogosławieni, którzy wprowadzają POKÓJ, albowiem oni będą nazwani synami BOŻYMI. // dlatego zapraszam dzisiaj wszystkich (którzy chcą wprowadzać POKÓJ) do wspólnej modlitwy o godz. 21:15. aby wypraszać u naszegoPANA nad pany wylanie łaski pokoju i jedności pomiędzy naszymBratem Witkiem a jego rodzicami.Witek razem z nami wierzy ze tylko u PANA może znaleźć ukojenie. (Zachęcam do modlitwyKoronką do Miłosierdzia BOŻEGO).BÓG ZAPŁAĆ za modlitwę.cdn. >>>

<<< WszystkichModlacychSięProszę aby dzisiejsząModlitwęOfiarowaćTakże zaAsieKtóra jest w 4 m-cu ciąży, ciąża odSamegoPoczątkuJestZagrożona, a naDodatekOna i jejDziadkowie dwa dniTemuZatruliSięCzadem. Módlmy sięTakżeZa ZosięKtóra maRoczek i odUrodzeniaJestPod aparaturaMedyczną. ZosiaAktualniePrzechodziInfekcje ciezka doLeczenia, zakazenie krwi i pluc, a do tego wirus pochodny od rotawirusa, goraczkuje. Uwielbiajmy naszego TATĘ i prośby o pomoc w tych sprawach! >>>
****************************************************************************************
02 Luty (wtorek):
<<< Spotkajmy się dzisiaj na wspólnej modlitwie uwielbienia naszego PANA o godz 21:15 i prośmy Go aby mąż naszej Siostry Ewy pozwolił w pokorze PANU BOGU wybudować w jego życiu silny fundament wiary, gdyż wszyscy dobrze wiemy ze nie można zrobić nic lepszego jak tylko powierzyć te sprawy naszemu najlepszemu architektowi i budowniczemu, PANU JEZUSOWI. (Zachęcam do modlitwy Koronką do Miłosierdzia BOŻEGO), cdn.>>>

<<< Ofiarujmy dzisiejsza modlitwę także za Karolinę (Córkę naszej Siostry Ewy) która jest w 6m-cu ciazy. Wykryto u niej cukrzycę ciążową. Prośmy także Najwyższego PANA o wylanie pokoju, miłości i dobra do serca, oraz laske wytrwałości w modlitwie i chęci głębszego zaangażowania się w nią dla naszego Brata Aleksandra. Wypraszajmy dobrego BOGA o tak bardzo potrzebne laski dla osób które dzisiaj poświęcamy w naszej modlitwie. >>>
****************************************************************************************
03 Luty (Środa):
<<< 1 Kor 6, 19: Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią DUCHA ŚWIĘTEGO, który w was jest, a którego macie od BOGA, i że już nie należycie do samych siebie? // dlatego prośmy dzisiaj na wspólnej modlitwie o godz. 21:15 naszego MISTRZA, aby zesłał łaskę zrozumienia powyższych słów na 16-letnia Zuzie która sie samo okalecza, prośmy także o światło dla jej bliskich aby umiejętnie potrafili jej pomoc. cdn. >>>

<<< Módlmy się także o dobre owoce rekolekcji na których będą służyły nasze Siostry: Ola oraz Kasia. CelemRekolekcji jestOdkrycie przezUczestników swoichRan zadanych im przez grzech własny oraz innych ludzi,dlategoProsmy PANA o pomoc w otwieraniuSerc, w podejmowaniu decyzji przebaczenia i oddania ran JEZUSOWI oraz o pelnaOchrone dla ekipy i uczestnikow, a takze o rozmnozenieCzasu i o otwarcie sie wszystkichNa DUCHA ŚWIĘTEGO i Jego prowadzenie.(5-7i12-14 luty) >>>
****************************************************************************************
04 Luty (Czwartek):
<<<Mt12,15: …A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich WSZYSTKICH. // JEZUS który jest NIE ZMIENNY, także i dziś chce zdrowia dla WSZYSTKICH ludzi, chce także uwolnienia od zniewoleń, także dla WSZYSTKICH! dlatego poprzez nasze dzisiejsze uwielbienie Jego osoby, zachęcam wszystkich aby wspólnie prosić Go o godz. 21:15 aby wyrzucił konsekwencje już drugiego udaru mózgu z ciała Babci naszego Brata Adriana, czyli prawostronny paraliż ciała i niemożliwość mówienia.>>>

<<< Wstawiajmy sie także za tego samego naszego Brata Adriana i jego kolegę Tomasza, aby PAN wyrzucił z ich ciał niepoprawne/błędne rozumienie sprawy nałogu który powoli zabija, czyli palenie papierosów, bo każdy kto pali papierosy żyje w błędzie lub nie wiedzy ze papierosy naprawdę zabijają. Prośmy aby PAN zabrał od nich ten nałóg, prośmy także aby Tomasz otrzymał łaskę wiary w BOGA. >>>
****************************************************************************************
05 Luty (Piątek):
ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE:

<<< Spotkajmy sie dzisiaj o godz.21:15 aby wspólnie wypraszać BOGA Wszechmogącego przez Jego Najdroższą Krew, którą Jego BOSKI SYN, JEZUS CHRYSTUS wylał za nas w Ogrójcu, aby raczył wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest najbardziej ze wszystkich opuszczona. Aby przyjął ja do Jego chwały, gdzie będzie mogła Go wielbić i chwalić na wieki. Cdn. >>>

<<< Ez36,26: I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. //
Bracia i Siostry! dołączmyTakżeDoDzisiejszejModlitwyProsbeDoNaszego PANA o zamianęSerca z kamieniaNaSerce z ciała dlaNaszegoBrataŁukasza, któryPragnieDoswiadczac prawdziwegoSzczęścia, pragnieZaczacBudowaćFundament na JEZUSIE CHRYSTUSIE boWierzyZeTylkoNaTakimFundamencieBędzieMógłZbudowaćPrawdziwe iTrwaleRelacje zNowoPoznanąKobieta. >>>
****************************************************************************************
06 Luty (Sobota):
<<< Wj 15, 2: PAN jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On BOGIEM moim, uwielbiać Go będę, On BOGIEM ojca mego, będę Go wywyższał.//Prośmy dzisiaj na wspólnej modlitwie o godz. 21:15 naszego PANA o podobną łaskę męstwa jaka miał Mojżesz dla naszego Brata Krzysztofa który w przyszłości planuje być mężem swojej aktualnej dziewczyny. Prośmy naszego PANA aby Krzysztof każdego dnia stawał się lepszym, bardziej odpowiedzialnym mężczyzną. >>>

<<< ProsmyTakzeGoracoNaModlitwie uwielbieniaNaszegoPANA nadPany o laskePojednaniaDlaJustyny i Adama,ktorzyZamierzajaSie rozwiesc 9Lutego.AdamChce utrzymacTenZwiazek.//OfiarujmyTakzeTenCzasModlitwy dlaNaszejSiostryBeatyOrazJej meza,proszacNajwyzszego o pomoc wZnalezieniuDlaNich pracy.MazSiostryBeatyJestNa przymusowymUrlopie,aSiostra Beata bylabyZadowolonaNawet z pracy naPolEtatu.PodniesmyNa duchuNaszychBraci iSiostry dolaczajacDoWspolnejModlitwy w ichIntencji. >>>
****************************************************************************************
07 Luty (Niedziela):
<<< Wj20,13:NieBędzieszZabijał./ProśmyDzisiajNaWspólnejModlitwieOgodz.21:15PANA JEZUSAabyNieDopuscilDoAborcji któraChceWykonaćAnna24 l.GdyJeszczeNieWiedzialaZeJest w ciazyAsystowalaPrzyOperacjachGdzieWielokrotnieBylRobionyRengen aOnaNieZakladalaKamizelki ochronnej.9-goLutegoMaBadaniePrenatalne czyPlodNieMaChorob.JesliIstnieje najmniejszeRyzykoJakiejs chorobyToAnnaUsunieCiaze. ProsmyWiecBOGAbyUratowal maleństwo iZmienilNastawienieAni doNowegoSwietegoZyciaWniej >>>

<<< Okażmy także poprzez modlitwę miłość naszej Siostrze Ewie, która napisała prośbę o modlitwę do naszej wspólnoty w komentarzu na naszej stronie. Wypraszajmy dla niej u PANA naszego zdrowie i lepsza pamięć, oraz o znalezienie pracy, prośmy także o łaskę nawrócenia dla jej syna który się jej wyrzeka i szantażuje. (Zachęcam do Koronki do Miłosierdzia BOŻEGO). >>>
****************************************************************************************
08 Luty (Poniedziałek):
<<< Żaden lekarz nie jest w stanie pomoc mężowi naszej Siostry Edyty który od lat cierpi ze względu na problemy z pęcherzem oraz psychiką, ale my znamy przeciez lekarza ktoremu zadna choroba sie nie oprze: Wj15,26: …bo Ja, PAN, chcę być twym lekarzem.//DlategoWszystkichChętnychZapraszamDoDołączenia do wspólnej modlitwyUwielbienia o godz.21:15 na którejBędziemy prosili oWyrzucenieNaZawszeTych dolegliwości z ciałaNaszegoBrata. (ZachęcamDoKoronkiDoMiloBOŻEGO). >>>

<<< J 17, 3: A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego BOGA, oraz Tego, którego posłałeś, JEZUSA CHRYSTUSA. // Wiara w BOGA który objawił się w JEZUSIE CHRYSTUSIE daje zbawienie, dlatego dołączmy do dzisiejszej modlitwy prośbę o przemianę serca Macieja oraz o jego nawrócenie, aby poznał jedynego prawdziwego BOGA, oraz Tego, którego On posłał, czyli JEZUSA CHRYSTUSA, Jego miłość oraz zbawcza moc. >>>
****************************************************************************************
09 Luty (Wtorek):
<<< Najmilsi! Spotkajmy się dzisiaj na wspólnej modlitwieUwielbienia o godz.21:15,poToByProsić PANA JEZUSA abyObjawiłNaszemu Bratu Sławkowi(z Gda.)Drogę życiaDlaNiegoPrzygotowana. SławekPostanowiłZeChceOddaćTo wJegoRęce,gdyżZrozumiałZe jest toNajlepsza decyzja.SzukanieTejDrogi naWłasną rękęDoprowadziłySławka doDepresyjnych iSamobójczych myśli(zatracilSensZycia).DlategoProśmyGorliwiePANA BOGA abyZabrałTakże z jegoSercaWszystkieTeBrudne myśliKtórePodsuwaMu zły. >>>

<<< OfiarujmyTakżeNaszaModlitwę zaMężaNaszejSiostryMoniki: Grzegorza,któryPlanowoMiał miećDzisiejszejNocyWolneOdPracy,więcPoSkończonej poprzedniejZmianieNocnej zamiastSpaćWziąłSięZaZalegleObowiązkiDomowe myślącZeWyspiSięTejNocy,jednakSprawyTakSięPoukladaly zeMusiIśćNaKolejna noc.ProsmyPANA abyDałMu siłe iZdrowie.
DolaczmyTakzeDoModlitwy MarlenyKtoraNieustannie prosiPANAoUratowanie malzenstwaJejBrataAdama od rozwodu.MarlenaMialaProroczySen.WierzyZeBedzieDobrze >>>
****************************************************************************************
10 Luty (Środa):
<<< Bracia i SiostryPrzyjmijmy dzisiaj oGodz.21:15przezNasza wiaręUzdrowienieDlaNaszejWspanialejSiostryMariiKtóraOd01 lutegoJestWszpitaluZpowodu postępującejChorobyNóg.ZczasemGroziJejOdjecieNogiAmoze nawetObuNog.Uwielbiajmy dzisiajNaszegoPANAw gorliwejModlitwie wierzącZeJakoSTWÓRCA materiiMożeWjednymMomencieCofnąćChorobęSiostryMarii./MódlmySięRównieżZaWiolete i jejNieNarodzonego synka(8mc)któryNieMaJednejNerki,aby PANutworzylBrakujacaNerkeWcieleMalenstwa,cdn. >>>

<<< …i odsunalWszystkieProblemyZwiazane z jejAktualnymBrakiem/Wstawiajmy SieTakzeZaMalutka MajeKtoraOd zabieguWycieciaMigdalkaCiagle jestChora,dusiSieWnocy,nieWyraznieMowi.BierzeAntybiotyk i maSzmeryNaOskrzelach,nic nie jestLepiej.A doTegoDoszlyDziwneZmiany Wzachowaniu,mozePoNarkozie./Módlmy się także o laske pokoju, milosci i pelnegoPojednaniaDlaMalzenstwaSylwii i LukaszaKtorzyZyjaWkonkubinacie.Prośmy gorliwie PANA o pomoc dla wszystkich wymienionych osob. >>>
****************************************************************************************
11 Luty (Czwartek):
<<< WszystkichChetnych zapraszam doWspolnej dzisiejszej modlitwy o godz. 21:15 w intencji zwiazku naszej Siostry Moniki i Brata Krzysztofa,ProsmyDla nich o prawdziwa i czystaMilosc,aby swoje zycieOpierali tylko na BOGU, abySilnieTrwali w czystosciPrzedmalzenskiej i o ochroneOd zla ktoreWprowadza wSerceMonikiObojetnosc i negatywnie nastawiaDoKrzysztofa.//
ModlmySieRowniezZaKasie i AsieKtoreUrodzilySie w 6 miesiacuCiazy i ichZycieJest zagrozone sa wInkubatorze >>>

<<< Módlmy się także za Magdę która poznala PANA BOGA i bardzo mocno go doswiadczyla. Wymodlila sobie dobra prace i potem przestala sie modlic.
Zaczela imprezowac i gania caly czas za pieniedzmi, a jak ma czas pojsc do kosciola to mowi ze jest zmeczona po pracy albo imprezie. Drwi z naszego Brata Aleksandra dlatego ze sie modli. Ratujmy nasza siostre i ofiarujmy także dla niej ten wieczorny czas modlitwy. >>>
****************************************************************************************
12 Luty (Piątek):
ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE:

<<< Zapraszam dzisiaj wszystkich do wspólnej modlitwy o godz. 21:15 na której będziemy wypraszać PANA JEZUSA o jak najszybszeUwolnienie z czyśćca wszystkich dusz które tam przebywaja. W związku z tym ofiarujmy ta modlitwę w szczegolnosci zaAgnieszke z Gdyni ktoraWostatniąNedziele rzuciła sie pod pociag.Dzis o godz.14 byl jejPogrzeb.Nasza SiostraKingaCzujeZeOnaBardzoPotrzebujeNaszejWspolnotowejModlitwy.(CalyCzasNieDajeTo KindzeSpokojuTakJakbyKtos doNiejMowil). >>>

<<< Mt12,15: …A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich WSZYSTKICH.//PAN JEZUS chce dobra dla wszystkich,tym zasKtorzySieDoNiegoUciekaja daTo o co GoProszą.Dlatego módlmy się również za naszego Brata Dariusza aby PAN uzdrowił jego oczy, jednoOko zostaloUszkodzoneKawalkiem drewka-aktualnie prawie nic nie widzi na to oko, zDrugimOkiem zaczynają się także problemy.//ModlmySieTakzeZa Tadeusza ktoryMa nowotwor zlosliwy.
LekarzeJuzNieDająSzansWiec tylko PAN mozePomoc. >>>
****************************************************************************************
13 Luty (Sobota):
<<< Łk6,19: A całyTłumStarał sięGoDotknąć,ponieważMoc wychodziłaOd Niego iUzdrawiała WSZYSTKICH./DzisiajTakżeMoc JEZUSAmozeUzdrowicKazdego,BoSkoro mial mocStworzycNas wszystkich, razemZcalym wszechswiatem, toJegoMocMozeWszystko.Dlatego prośmyDzisiaj oGodz.21:15 naszegoPANAoUwolnienieNaszejSiostryPaulinyOdWszelkich cierpienFizycznych i duchowychOrazAbyJejPartner odnalazlSie wWierzeIzaczalGlosnoWychwalaćPANAaTakze oZdrowieJejMamyEwy KtoraDzisiajObchodziUrodziny >>>

<<< Ofiarujmy także dzisiejszą modlitwę za nasze dwie Siostry: Edytę oraz jej mamę Janinę które maja bardzo uciazliwa chorobę blednika – Meniera, powoduje ona silne zawroty glowy co uniemożliwia czasami nawet chodzenie. Dlatego wstawiamy się u Najwyższego w dzisiejszej modlitwie uwielbienia i prośmy aby zabrał to niedomaganie z ciał naszych Siostr. Zachęcam do Koronki do Miłosierdzia BOŻEGO. >>>
****************************************************************************************
14 Luty (Niedziela):
<<< Mt18,19: ..zaprawdę,powiadam wam: JeśliDwaj zWasNaZiemiZgodnie oCośProsićBędą,to wszystkiegoUżyczyImMójOjciec, któryJestWniebie.//Według szacunkowychDanych,każdegoDnia naszeIntencjeDostarczaneSąDo około400osób,wiecTymBardziejBÓGnie będzieMógłPrzejść obojętnie obokNaszychPróśb.DlategoZachęcamDo dzisiejszejWspólnejModlitwy o godz.21:15abyWypraszać uzdrowienieDla naszejSiostryAgnieszki którejKościNieZatrzymująWapnaCo bardzoUtrudniaZycie. (SamaTakze wychowuje dzieci). >>>

<<< Ofiarujmy dzisiejsza modlitwę także za nawrócenie na Chrześcijaństwo dla
Husejna z Inguszetii (Muzulmanin), ktory jest bardzo dobrym czlowiekiem, ale wspiera panstwo Islamskie i religie Islamu, stajac sięCoraz bardziejRadykalnymWtym co robi.//Módlmy sięTakże w intencji pojednaniaMłodego małżeństwaMagdy i Pawła,aby PAN wylał naNich łaskę wzajemnejMiłościOdKtórejNie będą mogli sięWymówić,oraz zaWujkaNaszej Siostry Anny:Leszka który jutroRanoMaOperacjeSerca. >>>
****************************************************************************************
15 Luty (Poniedziałek):
<<< Mk 10, 9: Co więc BÓG złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! // Wszystkich chętnych zapraszam dzisiaj o godz. 21:15 do wspólnej modlitwy za małżeństwo siostry naszego Brata Daniela: Weroniki i Andrzeja,aby PAN wylał na nich laske pokoju, milosci i pelnego pojednania, aby zrezygnowali z wszelkich kłótni i aby na zawsze zyli ze soba razem w szczesciu. cdn. >>>

<<< Uwielbiajmy dzisiaj naszego PANA JEZUSA prosząc Go również o to aby jeszcze nie narodzonySynekNaszejSiostry WiolettyZacząłPrawidłowo się rozwijać, abyPojawiła sięNerka którejAktualnie brak. Módlmy się także aby Kazikowi, Pawłowi oraz ojcu dzieci naszej Siostry AnnyZostałoZabraneSerceKamienne, aby w zamianZa to PAN dał imSerce zCiała, abySię nawrocili i zauważyli ze idą zła drogą. Tylko PAN może przemienićTeSytuacje, dlatego prośmy GoDziśGorliwie o pomoc. >>>
****************************************************************************************
16 Luty (Wtorek):
<<< Pokój i Dobro Bracie i Siostro w PANU naszym! Od styczniaDoMajaKazdego 16. dniaMiesiaca, naCalymSwiecieBedzieTrwala modlitwa, oPrawnaOchrone nienarodzonychDzieci. InicjatywaModlitewnaMaByc takzeAktemSolidarnosci z MaryWagner i LindaGibbons. KanadyjskieObronczynieZycia saWiezioneZaTo,zePrzed klinikamiAborcyjnymiPrzekonujaKobiety,by nieZabijalySwoichNienarodzonychDzieci.//Dlatego zachęcamCalaGrupeDoWsparcia wModlitwieOpisanegoProblemu.Zaczynamy oGodz.21:15. >>>

<<< Ofiarujmy również dzisiejszą modlitwę za nasza Siostre (mamę czwórki dzieci): AgnieszkęKtóraJestWhospicjumZpowoduNowotworu, wszyscyWokół niejJużSie poddaliAleMyWiemyZe przezNaszaWiaręAgnieszkaMożeZostaćUzdrowiona,dlategoProśmyNaszegoPANAna modlitwieUwielbieniaAbyDotknął jejCiała i uzdrowił ją dzisiejszegoWieczoru. OfiarujmyTaModlitweTakze ZaMalutkaJasmineKtóraWnocy byłaWszpitaluPodlaczonaDoKroplowki(maWirusa)ale niestetyCalyCzasWymiotuje i jestBardzoSlaba >>>
****************************************************************************************
17 Luty (Środa):
<<< Mt8,13: Do setnika zaś JEZUS rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługaOdzyskałZdrowie.//SpotkajmySię dzisiajNaModlitwie oGodz.21:15 abyWychwalać naszego PANA iWykazać sięWiara podobną doWiary setnika abyPrzyjac uzdrowienieDlaNaszej SiostryMałgosiKtóra mieszka wNiemczech (codziennieJejRodzina przekazujeJejNaszeIntencje). MalgosiaMa lewostronnyNiedowladCiala z powoduPeknietegoKrwiaka WglowieCo wykluczaWykonywanie podstawowychCzynnosci. >>>

<<< Módlmy się również aby PAN pomógł poukładać finansowe problemy Arka (27lat), aby znalazł prace i spłacił wszystkie długi, oraz za przetrwanie małżeństwa Oli i Igora, o obronę od zła, aby ich córka mogła być wychowywana w rodzinie opartej na prawdziwym fundamencie CHRYSTUSOWYM. Nasza Siostra Natalia czuje ze jej rodzona siostra Kamila potrzebuje modlitwy, dlatego ofiarujmy ta modlitwę także w jej intencji. >>>
****************************************************************************************
18 Luty (Czwartek):
<<< Kochani! Zapraszam dzisiaj wszystkich do wspólnej modlitwy o godz.21:15 aby wyprosić BOŻA pomoc dla naszego brata Pawła który chce oddać się JEZUSOWI, chce żyć według Jego zasad, chce być prawym człowiekiem ale ma trudności z wyjściem z nałogu narkotykowego oraz z ulegania pokusom. Prośmy dzisiaj NAJWYŻSZEGO aby wylał swoje laski na Pawła dzięki którym będzie łatwiej mógł wejść na upragniona drogę chodzenia za JEZUSEM. >>>

<<< Dołączmy do dzisiejszej modlitwy uwielbienia prośbę za nieuleczalnie chora (według lekarzy)
nasza Siostrę Kingę. My wiemy ze wcale nie musi tak być, więc spotkajmy się dzisiaj aby ogłaszać w jej ciele BOŻE uzdrowienie, bo dla PANA przecież nie ma rzeczy niemożliwych.Módlmy się również oDobreOwoce rekolekcji NoweŻycie które będąOdbywały się wKietrzu w tenWeekend, a na których będzie służyła naszaSiostra Kasia, prośmy PANA o ochronę dla ekipyOrazUczestnikow >>>
****************************************************************************************
19 Luty (Piątek):
ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE:

<<< Ojciec Pio polecał swoim duchowym dzieciom: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze muszą być uwolnione” // Dlatego na wezwanie Ojca Pio zbierzmy się dzisiaj na wspólnej modlitwie o godz. 21:15 właśnie po to by wypraszać uwolnienie z czyśćca wszystkim duszom tam przebywającym. >>>

<<< Ofiarujmy ten czasModlitwy takżeZaNasza Siostrę Monikę ktora we wtorek stracila meza w wypadku na nartach. Prośmy PANA aby dał jej siłęPotrzebna doWytrwaniaWtym ciezkim dla niejCzasie.Wypraszajmy takze radosc wieczna dla jej meza Rafala, aby naszTatkoWniebieOtoczyl go swojaMiloscia.// ModlmySieRowniez w intencji zeslania laski zdrowia dla Mamy naszego Brata Łukasza, oraz aby PAN otoczyl ich swą opieka (zachęcam do modlitwy Koronką do Miłosierdzia BOŻEGO). >>>
****************************************************************************************
20 Luty (Sobota):
<<< Przekazuje Wam prośbę o modlitwę od naszego Brata Marcina: „Ofiarujmy nasz dzisiejszy szturm do nieba o godzinie 21:15 za naszego brata Łukasza który codziennie wysyła nam święte teksty. Prośmy Pana o Boże błogosławieństwo w jego sprawach, ale przede wszystkim módlmy się dla Niego o święte małżeństwo. // Najmilsi! módlmy się także za dzisiejsza pomyślną ewangelizacje na spotkaniu z osoba odsunięta od BOGA na która za chwile udaje się nasz Brat Wojtek. >>>

<<< Pomódlmy sie także za Bernadettę, która wczoraj trafiła do szpitala z powodu zadławienia się jabłkiem. >>>
****************************************************************************************
21 Luty (Niedziela):
<<< Witam serdecznie wszystkich BOŻYCH pracowników! Jak zwykle zapraszam do modlitwy o naszej stałej porze czyli o godz. 21:15. Tym razem modlitwę ta ofiarujemy naszej Siostrze Żanecie, która prosi naszą grupę abyśmy wstawiali się dzisiaj do PANA BOGA naszego w jej sprawie, czyli aby nasz PAN zabrał z jej ciała stany napięcia nerwowego. Natomiast dla mamy Żanety wypraszajmy znaczną poprawę jej zdrowia, wyciszenie i wyjście z nerwicy. BÓG wam wszystkim zapłać! >>>

<<< Módlmy się również za rodzeństwo naszej Siostry Jolanty: za Basię oraz Michała, aby PAN obdarował ich łaską nawrócenia tak silna ze wywoła to w nich całkowite uwolnienie, uzdrowienie, głębokie nawrócenie i zbawienie, aby zaczęli czytać Biblie i wprowadzali do swojego życia zawarte w niej mądrości nie z tego świata, aby rozbudziło to w nich chęć chodzenia do Kościoła, Komunii Św. i praktykowania szczerej spowiedzi. >>>
****************************************************************************************
22 Luty (Poniedziałek):

<<< Pokój i Dobro Bracie i Siostro! Zachęcam dzisiaj Was wszystkich do przyłączenia się do modlitwy wspólnotowej o godz. 21:15 w intencji córki naszej Siostry Marii: Iwony z województwa Mazowieckiego, aby nasz PAN poukładał Jej życie, postawił na Jej drodze osobę z którą stworzy szczęśliwą rodzinę oraz dał Jej zdrowie. Zachęcam do modlitwy Koronką do Miłosierdzia BOŻEGO. >>>

<<< Dzisiejszą modlitwę ofiarujmy także w intencji zesłania łask wiary dla dwóch Karolin: dla jednej z nich aby znalazła odpowiedz na swoje pytania, aby doprowadziło to ją do PANA BOGA, a dla drugiej Karoliny aby wytrwała w swoim postanowieniu przeczytania książki pt. „Pasja”, aby książka ta zachwyciła jej serce i aby także było to dla niej początkiem pełnego otwarcia się na „prawdę”. >>>
****************************************************************************************
23 Luty (Wtorek):
<<< Prośba o modlitwę z ostatniej chwili: nasza Siostra Ewa prosi nasza wspólnotę o modlitwę w intencji jej synka Krzysia którego od soboty (nie wiadomo dlaczego) boli głowa. Aktualnie Krzysztof z rodzina jedzie do szpitala. Prośmy naszego PANA aby w tym momencie ból głowy małego Krzysia opuścił jego ciało. >>>

<<< Bracia i Siostry! Zapraszam dzisiajWszystkich którzy chcą ofiarować swójCzasDlaNaszych bliznich aDokładniej na modlitwę o godz.21:15 w intencjiCałejRodziny naszej Siostry Kasi. Prośmy naszego PANA aby wylewał na Kasie, jej męża Marka oraz ich córkę Ewelinę wszelkiePotrzebne laski do życia wPełnej miłości i trwania w BOGU. Módlmy się także gorliwie za Kasi uzdrowienie
gdyz choruje na układ pokarmowy, jest po operacji jelita i w dalszym ciągu jest leczona. >>>

<<< Podarujmy ta modlitwę także dla cztero-letniej Oli, której organizm jest bardzo wyczerpany z powodu ciężkiej choroby. Módlmy sie także za jej tatę Roberta chorego na nowotwór mózgu, a także za 19-letnią Olę która jest w szpitalu. Ola wciąż traci wagę, lekarze są bezradni, a jej mama traci wiarę w to ze Ola wyzdrowieje. Wypraszajmy dla tych wszystkich osób łaskę uzdrowienia, a także łaskę wiary w to uzdrowienie. >>>
****************************************************************************************
24 Luty (Środa):
<<< Bracia i Siostry! Zachęcam dzisiaj wszystkich do modlitwy o godz. 21:15 za Andrzeja z BiałegostokuKtory choruje na SM, depresję i alkoholizm. Wypraszajmy dla niego dar i łaskęWiary, gdyż Andrzej nie wierzy iż istniejeUzdrowiciel do którego może sięZwrócićAby prosić oPomoc. OfiarujmyTakże ten czasModlitwyZa tatę naszego BrataWojtka: Sławomira, ktoryEwidentnie jest podWplywem demonicznym, abyZauważył ze toJEZUS jest PANEM i ze toWłaśnie Jego mamyNaśladować. >>>

<<< Módlmy się także za Wojciecha który jest zniewolony przez alkohol aby PAN okazał swe miłosierdzie i wyrwał Go z tego grzechu oraz w intencji łaski zdrowia dla Kazimierza który ma nowotwór z przerzutami. Wypraszajmy także o łaskę rozeznania powołania dla naszej Siostry Natalii oraz aby PAN obdarzal zdrowiem i silami Ojca Michała franciszkanina który wspaniale pomaga ludziom (Ojciec Michal posługuje w pustelni pod Oleckiem). >>>
****************************************************************************************
25 Luty (Czwartek):
<<< Wypraszajmy dzisiaj naszego PANA na wspólnej modlitwie uwielbienia o godz. 21:15 aby obdarzyl łaską uwolnienia od nałogu nikotynowego naszego Brata Józka. Prośmy także o łaskę zdrowia psychicznego dla Henryka, który ma urojenia, a także aby córka naszej Siostry Barbary: Paulina zaczęła normalnie rosnąć. Wypraszajmy także PANA o pomyślność podczas zbliżającego się „rozwiązania” dla naszej Siostry Justyny, cdn. >>>

<<< Wypraszajmy także PANA aby wylał łaskę cierpliwości na naszego Brata Marcina oraz na jego Siostrę Annę. Módlmy sie także o uzdrowienieNaszej Siostry Marii ktora w ostatnimCzasie doswiadcza duzychBoliMigrenowychGłowy do tegoStopnia,żeUtrudniaTo jej normalneFunkcjonowanie.Ofiarujmy taModlitwę takżeZa córkę naszejSiostryJoli która kilka dni temu odebralaWynik cytologiczny stwierdzajacy istnienie komorek nowotworowych.
Prosmy PANA oPotrzebne LaskiDlaTychOsob. >>>
****************************************************************************************
26 Luty (Piątek):
ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE:

<<< Ojciec Pio nieustannieModliłSię za duszeCzyśćcowe,oneByły jego częstymi gośćmi.W rozmowie z jednym zPolitykówPowiedział: MusimyModlić się za dusze w czyśćcu.ToNiewiarygodne,coOneMogąUczynićDlaNaszegoDuchowegoDobra,zWdzięczności dlaTych na ziemi, którzyPamiętają oModlitwie za nie.//Dlatego zapraszamDzisiaj wszystkich do wspólnej modlitwy o godz. 21:15 za dusze w czyśćcu cierpiące, aby PAN przyjął je jak najszybciej do siebie.(ZachecamDoKoronkiDoMil.BOŻEGO) >>>

<<< OfiarujmyDzisiejsząModlitwę takżeZaNaszaSiostręPatrycję u którejWykrytoZmianeNa lewymJajniku,aBadaniaKrwi potwierdzilyZmiane nowotworowa.JutroPatrycja idzieNaKolejnaWizyteLekarską, dlategoWypraszajmy NajwyższegoAbyJużDzisiaj uzdrowił naszaSiostrę, aby zmiany te juzDzisiaj sieCofnely. ProsmyTakzeOuzdrowienie naszej Siostry Oli która już drugi tydzień jest przeziębiona a końca choroby nie widać. Prośmy PANA o laski dla naszych SióstrAby ichRadość byłaPełna. >>>
****************************************************************************************
27 Luty (Sobota):
<<< SpotkajmySięDzisiajNa wspólnejModlitwieOgodz.21:15 abyOfiarowacTenCzasZaMame kolezankiNaszegoBrata Aleksandra: Aldone,aby PAN wyleczyl jaZdepresjiOrazAby uwolnił jaOdBraniaLeków. MódlmySięTakżeZaNasza Siostrę Iwone,abyWeszłaNa drogęProwadzącąDoNaszego PANA,abySwoje życieZaczęła opieraćNaFundamencie CHRYSTUSOWYM. Wypraszajmy także dla niej o pomyślność na zbliżającym się egzaminie naturalnym. Módlmy się także za mamę Haliny: Zenobie która odchodzi do PANA. >>>

<<< Wypraszajmy także naszego PANA o uzdrowienie naszej SiostryBeatyUktorej 3lataTemu wykryto torbiel na jajniku wielkości6x8,5cm.NiePomaga leczenie,nieDziałają żadne leki.SiostraBeataZyjeZtego powoduWciaglymStresie,gdyz nieWiadomoCzy zmiana ta nie zrakowacieje,ma grube ściany i nie chce pęknąć.KolejneBadanieOdbedzie sie1marca. Wypraszajmy naszego PANA aby Torbiel zniknęła,aby operacja nie musiała się nigdy odbyć. Prośmy także o spokój ducha dla Siostry Beaty. >>>
****************************************************************************************
28 Luty (Niedziela):
<<< Zapraszam dzisiaj wszystkich do wspólnej modlitwy uwielbienia o godz. 21:15 aby nasz PAN błogosławił życiu naszej Siostry Żanety, aby zabrał jej nieśmiałość i przygotował do dorosłego (czasem trudnego) życia dopomagając w ukończeniu szkoły, znalezieniu pracy potrzebnej do samodzielnego utrzymania oraz obdarzając dojrzałością emocjonalna, wszystko to po to, aby razem z PANEM rozsiewać dobro i dzielnie iść przez życie nawet podczas niepowodzeń. >>>

<<< Wstawiajmy się także u PANA BOGA naszego za nasza Siostrę Bogumiłę która zagubiła motywację do zmiany ku dobremu, czuje pustkę i wszystko jest jej obojętne. Obojętność ta ma bardzo negatywny wpływ na szkolne wyniki oraz jest przyczyną krzywdzenia ludzi z jej otoczenia. Wypraszajmy dla naszej Siostry łaskę mądrości oraz motywacji potrzebna do zmiany: nastawienia, ale także i życia, aby DUCH ŚWIĘTY rozwinął w niej skrzydła i prowadził ścieżkami ku dobru.
****************************************************************************************
29 Luty (Poniedziałek):
<<< Zapraszam dzisiajWszystkich do wspólnejModlitwy o godz.21:15 zaDwóchKuzynówNaszej Siostry Edyty: Daniela(woj.Swietokrzyskie)i Aleksandra(Wroclaw)obydwoje majaPo28lat,abyPAN JEZUS postawilNa ich drodzeMądreDziewczyny i przyszleŻony,z ktorymiBedaSluzyc BOGU.WypraszajmyDodatkowe laski dlaAleksandraKtoryJest zagubiony,niegdysRzucilStudia, zmieniaCzestoPrace, zycieWydajeSieBycDlaNiegoBezSensu,podobnoCzasemPopadaWdepresje,dlategoProsmyAby PANotworzyl jegoSerce. >>>

<<< OfiarujmyTakzeTenCzasModlitwyWintencjiNaszejSiostryGosi (mamaDwojkiMalychDzieci), ktoraMa raka piersiZprzerzutami.TylkoWnaszym NajwiekszymLekarzu jest nadzieja na uzdrowienie. DlategoUwielbiajmy i wyslawiajmyGoDzisiaj wieczorem proszącOpomoc. WypraszajmyTakżeOzbawienie dla 91-letniegoJanaKtóryZmarl ponadTydzień temu, a dla SiostryAni która przeżywaCiemnąNoc w wierze i maMyśliSamobójczeWypraszajacWolność,znalezieniePracy i dostrzerzenie celu i sensu życia. >>>

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Codzienne intencje naszej wspólnoty, Rok 2016 – Intencje naszej wspólnoty:. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s