Księga Daniela – Rozdział 9 (Proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach).

Podczas „dyskursu z Góry Oliwnej” JEZUS przemawiając do swoich uczniów, wskazał na proroctwo Daniela, jako klucz do zrozumienia proroctw odnoszących się do dni ostatecznych (Mt 24 01-44; Mk 13 01-23).

Mt 24,15 Gdy więc ujrzycie ”ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie –

Mk 13,14 A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
***********************************************************************************Dn 9,24 Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, 

  1. by położyć kres nieprawości,
  2. grzech obłożyć pieczęcią 
  3. i odpokutować występek,
  4. a wprowadzić wieczną sprawiedliwość,
  5. przypieczętować widzenie i proroka
  6. i namaścić to, co najświętsze. 

Dn 9,25 Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi
powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca – siedem
tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; zostaną odbudowane dziedziniec i wał,
w czasach jednak pełnych ucisku.
Dn 9,26 A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie
będzie dla niego… Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie.
Koniec jego nastąpi wśród powodzi, i do końca wojny potrwają zamierzone
spustoszenia.
Dn 9,27 Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia
ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni
będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na
spustoszenie””.

2509195
***********************************************************************************
Proroctwo Daniela napisane w VI wieku p.n.e. wskazuje:

  • czas służby CHRYSTUSA;
  • czas namaszczenia CHRYSTUSA (Chrzest);
  • czas śmierci CHRYSTUSA (Ukrzyżowanie);
  • oraz zniszczenie Jerozolimy (W 70 roku n.e.);

Jest to najbardziej szczegółowe proroctwo o MESJASZU.
***********************************************************************************
Wyraz „tydzień” w języku hebrajskim może oznaczać „tydzień” dni jak i „tydzień” lat.

Zdanie, że: „…zostanie odbudowana Świątynia” – odnosi się do rozkazu króla Artakserksesa (por. Ezdr 7,11-26), władca podjął tę decyzję w 458 r. przed Chrystusem. Odbudowa murów Jerozolimy zajęła dokładnie siedem tygodni, czyli 49 lat, Koniec odbudowy murów jest zaznaczony zakończeniem w roku 409 przez namiestnika Nehemiasza sprawowania funkcji zarządcy Judei. Gdy doda się 62 tygodnie, dochodzi się do roku 26 AD. Wielu, włączając w to Euzebiusza z Cezarei, podaje tę datę jako rok chrztu Jezusa. Z kolei pół tygodnia, czyli trzy i pół dnia, czyli trzy i pół roku, kiedy w Świątyni ustanie krwawa ofiara i ofiara pokarmowa odnosi się do zdania z Mt 27,51, które mówi, że w chwili śmierci Jezusa zasłona w Świątyni rozdarła się na dwoje. Ustanie ofiar potwierdza też tekst z Talmudu Rosz Haszana 31b. W ciągu pokolenia Rzymianie zniszczyli Świątynię i wysłali Żydów na wygnanie.
***********************************************************************************
CHRZEST JEZUSA:
457 BC + 483 (uwzględniając rok zerowy) = 27 Anno Domini (Chrzest JEZUSA)

Chrzest JEZUSA (Namaszczenie): piętnasty rok rządów Tyberiusza Cezara = 27 AD

Łk 3,01 Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarcha Galilei, brat jego Filip tetrarcha
Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarcha Abileny;
Łk 3,02 za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo BOŻE
do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Łk 3,03 Obchodził wiec cała okolice nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla
odpuszczenia grzechów,

3 i pół roku po namaszczeniu Mesjasza, zostanie on zabity, ofiara zostanie spełniona, czyli wiosna 31-wszego roku. (w Święto PASCHY).

Wikipedia:
Biblia Jerozolimska podaje, że najstarsi ojcowie Kościoła nie byli zgodni co do tożsamości tego Władcy-Mesjasza, ani nawet czy werset 26 ma się odnosić do śmierci Jezusa. Jednak jest możliwa taka interpretacja tego fragmentu. Według Roya H. Shoemana, tekst ten pasuje do Jezusa bardzo dokładnie.
***********************************************************************************
DZIEŃ ZA ROK:
W apokaliptycznej symbolice żydowskiej 1 tydzień to liczba 7, 1 dzień to symboliczny 1 rok, stąd 7 tygodni to 49 lat, 62 tygodnie to 434 lata a 70 tygodni to 490 lat.

Dzień w symbolicznym proroctwie oznacza rok (por. IV Mojż. 14,34, Ezech. 4,6).
Lb 14,34 Poznaliście kraj w przeciągu czterdziestu dni; każdy dzień teraz zamieni się
w rok i przez czterdzieści lat pokutować będziecie za winy i poznacie, co to
znaczy, gdy Ja się oddale.
Ez 4,06 A kiedy je wypełnisz, położysz się znów na prawym boku i będziesz znosił
przewinienia pokolenia Judy przez czterdzieści dni. Liczę ci jeden dzień za
każdy poszczególny rok.
***********************************************************************************Od momentu śmierci JEZUSA nie udajemy się do Hebrajskiej Świątyni, a idziemy w wierze na górę Kalwarii.

Stało się to w środku ostatniego tygodnia tj. między 27 AD a 34 AD
W 34 AD (pod koniec 490 lat) pełen Ducha Świętego Szczepan został aresztowany, miał niesamowitą przemowę, po której został ukamienowany przez religijne władze żydowskie, więc Ewangelia zostaje odrzucona przez liderów żydowskich i „zaniesiona” do pogan przez apostoła Pawła. (Dz. Ap. 7).

Dz. Ap. 15 – poganie mogą przyjść bezpośrednio do CHRYSTUSA bez konieczności stania się uprzednio żydem.
hqdefault

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblijne ciekawostki i proroctwa, Proroctwa Daniela:. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s