Ogród Eden = Arka Przymierza = Wzgórze Świątynne w Jerozolimie = Nowa Jerozolima (+ słowo na temat bardzo prawdopodobnej teorii „Pochwycenia Kościoła”).

jerusalem_5_big — kopia

CHCIAŁBYM PRZEDSTAWIĆ WAM KOLEJNY DOWÓD NA PRAWDZIWOŚĆ BOŻEGO SŁOWA, OD KTÓREGO NIE MOŻNA SIĘ WYMÓWIĆ:

JEROZOLIMA BYŁA, JEST I BĘDZIE MIASTEM BOGA!
Ps 132,13
PAN bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie:
Ps 132,14 ”To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie.
Za 2,12 Tak mówi PAN Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły: ”Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.


Zaprezentowany materiał wideo jest wycinkiem dłuższego wykładu Jimmiego deYoung [01:39:44 – 01:59:50]: https://www.youtube.com/watch?v=EtcsccmEuQ8

GICHON 001:
Rdz 2,10 Z Edenu zaś wypływała RZEKA, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom.
Rdz 2,11 Nazwa pierwszej – Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie sie znajduje złoto.
Rdz 2,13 Nazwa drugiej rzeki – GICHON; okrąża ona cały kraj – Kusz.
Rdz 2,14 Nazwa rzeki trzeciej – Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta – to Perat.

GICHON 002:
1 Krl 1,33 wydał im król rozkaz: ”Weźcie ze sobą sługi waszego pana, a następnie posadźcie Salomona, mego syna, na moją własną mulice i prowadźcie go do GICHONU.

GICHON 003:
1 Krl 1,45 Potem kapłan Sadok i prorok Natan namaścili go na króla w GICHONIE.

GICHON 004:
2 Krn 32,30 To własnie Ezechiasz zamknął wyjście wód z górnego GICHONU i poprowadził je prosto na dół ku zachodowi do Miasta Dawidowego.

GICHON 005:
2 Krn 33,14 Wybudował potem mur zewnętrzny Miasta Dawidowego, na zachód od GICHONU, w dolinie aż do wejścia Bramy Rybnej i naokoło Ofelu, następnie bardzo go podwyższył.

GICHON 006:
Syr 24,27 wylewa naukę jak Nil lub GICHON w czasie winobrania.

GICHON 007:
Jr 48,45 W cieniu Cheszbonu sie zatrzymają wycieńczeni uchodźcy; lecz ogień wyjdzie z Cheszbonu, a płomień z pola GICHON: pochłonie on bok Moabu i czaszkę tych, co czynią wrzawę.
****************************************************************************************
PEWNA ŚCIEŻKA KTÓRA ZOSTAŁA ZAPOCZĄTKOWANA W OGRODZIE EDEN ZOSTANIE POWTÓRZONA (TO CO BÓG ZAPLANOWAŁ DLA SWOICH STWORZEŃ NA POCZĄTKU, BĘDZIE WYPEŁNIONE NA KOŃCU):

 • Adam i Ewa: Pierwsze małżeństwo które królowało w Edenie, ale ze względu na ich grzech, Królestwo to zostanie oddane w ręce SYNA BOŻEGO i wypróbowanych wierzących;
 • JEZUS i Kościół: Ostatnie małżeństwo które będzie królować w Edenie, to będzie ten ostatni Adam i jego żona, czyli Kościół;

****************************************************************************************
PRZY ODRODZENIU:

JĘZYK POLSKI:
Mt 19,28
JEZUS zaś rzekł do nich: ”Zaprawdę, powiadam wam: PRZY ODRODZENIU, gdy 
SYN CZŁOWIECZY zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

JĘZYK GRECKI – ORYGINALNY JĘZYK JEZUSA:
Mt 19,28 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ [παλινγενεσίᾳPALIGGENESIA], ὅταν καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Słowo „ODRODZENIE” zbudowane jest z dwóch greckich słów:

http://biblehub.com/greek/3824.htm
Word Origin: from palin and genesis;
Definition: regeneration, renewal;

 • palin = πάλιν (j.grecki) = again (j.angielski) = jeszcze raz (j.polski);
 • genesis = γένεσις (j.grecki) = genesis (j.angielski) = początek (j.polski);

co po zsumowaniu daje nam słowo, które wypowiedział sam JEZUS:

 • paliggenesia = παλινγενεσίᾳ (j.grecki) = rebirth (j.angielski) = odrodzenie (j.polski);

REASUMUJĄC: JEZUS „JESZCZE RAZ” BĘDZIE AKTYWOWAŁ SYSTEM RZECZY JAKI PANOWAŁ „NA POCZĄTKU” A CI KTÓRZY TERAZ IDĄ ZA NIM, BĘDĄ WŁAŚNIE TAM (W NIEBIE = W RAJU = W EDENIE = W NOWYM JERUZALEM), W WIECZNOŚCI SIEDZIELI OBOK NIEGO.
****************************************************************************************
SYJON = EDEN:
Iz 51,03 Zaiste, zlituje sie PAN nad Syjonem, zlituje sie nad wszelką jego ruina. Na Eden zamieni jego pustynie, a jego stepy na ogród PANA. Zapanują w nim radość i wesele, pienia dziękczynne przy dźwięku muzyki.

Ez 36,35 I będą mówić: ”Ten spustoszony kraj stał sie jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i ludne”.

Jl 2,01 Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski.
Jl 2,02 Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny [Muzułmanie, którzy stanowią 1.7 miliarda ludzi na ziemi], któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń.
Jl 2,03 Przed nim ogień pożerający, a za nim płomień palący; ziemia ta jest przed nim jak ogród Eden, lecz po nim będzie pustym stepem i przed nim nikt nie ujdzie.
****************************************************************************************
SŁOWO NA TEMAT BARDZO PRAWDOPODOBNEJ TEORII „POCHWYCENIA KOŚCIOŁA”:

Każdy kto zauważył, że BIBLIA, rzeczywiście jest prawdziwym BOŻYM słowem, ten wie, że nie zawiera ona „słów rzucanych na wiatr”, dlatego bardzo łatwo jest Ją pokochać, a ten kto Ją pokochał, ten musiał najpierw zacząć ją czytać. Natomiast ten kto ją czyta, ten wie, że istotnym elementem naszej wiary jest czuwanie:

Mt 25,13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. (Polecam przeczytać całe podobieństwo o pannach roztropnych i nierozsądnych: Mt 25,01-Mt 25,13 aby uchwycić piękną analogię do powtórnego przyjścia MESJASZA. Między innymi również to podobieństwo mówi o „Pochwyceniu Kościoła”. Zapewne znasz te podobieństwo, ale bardzo zachęcam Cie, do jego ponownego przeczytania).

Ale co to było by za czuwanie, gdybyśmy mieli pewność, że przed kolejnym przyjściem JEZUSA, muszą najpierw nastąpić pewne konkretne wydarzenia? A przecież dokładnie o takich kilku wydarzeniach (które mają mieć miejsce przed powtórnym przyjściem naszego KRÓLA), mówi nam SŁOWO BOŻE. Jest to między innymi:

Więc gdyby tak często powtarzana nam teoria na temat „czuwania”, która nie uwzględnia „Pochwycenia Kościoła”, miała by dotyczyć powtórnego przyjścia CHRYSTUSA, to można było by powiedzieć sobie, że dopóki np. nie zostanie wybudowana kolejna Świątynia na wzgórzu Świątynnym, to nie musimy się tym wszystkim zamartwiać, bo MESJASZ na pewno jeszcze nie przyjdzie, ale takie założenie kompletnie przekreśla sens „czuwania”. Czytając dodatkowo poniższe wersety, możemy jasno stwierdzić, że „czuwanie” odnosi się do „Pochwycenia Kościoła”, które ma nastąpić przed rozpoczęciem „7-letniego Wielkiego Ucisku”, a dopiero na końcu tego ucisku, przyjdzie powtórnie nasz MESJASZ:

JEDEN BĘDZIE WZIĘTY, DRUGI ZOSTAWIONY:
Mt 24,36 Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.
Mt 24,37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem SYNA CZŁOWIECZEGO.
Mt 24,38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
Mt 24,39 i nie spostrzegli sie, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem SYNA CZŁOWIECZEGO.
Mt 24,40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Mt 24,41 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Mt 24,42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu PAN wasz przyjdzie.
Mt 24,43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Mt 24,44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której sie nie domyślacie, SYN CZŁOWIECZY przyjdzie.
Mt 24,45 Któż jest tym sługa wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoja służba, żeby na czas rozdał jej żywność?
Mt 24,46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności.
Mt 24,47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Mt 24,48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: ”Mój pan sie ociąga”,
Mt 24,49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami,
Mt 24,50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
Mt 24,51 Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

JEZUS ZABIERZE NAS DO SIEBIE:
J 14,03 A gdy odejdę i przygotuje wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

NIE WSZYSCY POMRZEMY:
1 Kor 15,51
Oto ogłaszam wam tajemnice: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy 
odmienieni.
1 Kor 15,52 W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.
1 Kor 15,53 Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało sie w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało sie w nieśmiertelność.

JEZUS – NASZ WYBAWCA OD NADCHODZĄCEGO GNIEWU:
1 Tes 1,09 Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście sie od bożków do BOGA, by służyć BOGU żywemu i prawdziwemu
1 Tes 1,10 i oczekiwać z niebios Jego SYNA, którego wzbudził z martwych, JEZUSA, naszego wybawce od nadchodzącego gniewu.

ŻYWI BĘDĄ PORWANI W POWIETRZE:
1 Tes 4,13 Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście sie nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie maja nadziei.
1 Tes 4,14 Jeśli bowiem wierzymy, ze JEZUS istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w JEZUSIE, BÓG wyprowadzi wraz z Nim.
1 Tes 4,15 To bowiem głosimy wam jako słowo PAŃSKIE, ze my, żywi, pozostawieni na przyjście PANA, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
1 Tes 4,16 Sam bowiem PAN zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby BOŻEJ, a zmarli w CHRYSTUSIE powstaną pierwsi.
1 Tes 4,17 Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw PANA, i w ten sposób zawsze będziemy z PANEM.
1 Tes 4,18 Przeto wzajemnie sie pocieszajcie tymi słowami!

KOŚCIÓŁ NIE JEST PRZEZNACZONY NA GNIEW (7-LETNI WIELKI UCISK), ALE NA ZBAWIENIE!
1 Tes 5,01 Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach.
1 Tes 5,02 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
1 Tes 5,03 Kiedy bowiem będą mówić: ”Pokój i bezpieczeństwo” – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienna, i nie ujdą.
1 Tes 5,04 Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
1 Tes 5,05 Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
1 Tes 5,06 Nie spijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!
1 Tes 5,07 Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy sie upijają, w nocy są pijani.
1 Tes 5,08 My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
1 Tes 5,09 Ponieważ nie przeznaczył nas BÓG, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA,
1 Tes 5,10 który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
1 Tes 5,11 Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

SŁOWO „KOŚCIÓŁ” W APOKALIPSIE:
W apokalipsie św. Jana, w pierwszych trzech rozdziałach – słowo „Kościół” jest użyte 19 razy. Natomiast po 4 rozdziale (gdzie jest ukazane „Porwanie”), słowo Kościół nie pojawia się. To jakby wskazywało na to, że po „Porwaniu”, Kościoła już nie ma na ziemi. Czyli w czasie „Wielkiego Ucisku” na ziemi, Kościoła już nie będzie.
Ap 3,10 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.

STARY TESTAMENT – ZNAKOMITA ILUSTRACJA POCHWYCENIA KOŚCIOŁA (USTANOWIENIE ŚWIĘTA TRĄB):
Lb 10,01 Tak mówił PAN dalej do Mojżesza:
Lb 10,02 ”Sporządź sobie dwie trąby srebrne. Masz je wykuć. Będą one służyły do zwoływania całej społeczności i dawania znaku do zwijania obozu.
Lb 10,03 Gdy sie na nich zatrąbi, ma się zebrać przy tobie cała społeczność u wejścia do Namiotu Spotkania.
Lb 10,04 Lecz gdy tylko w jedną zatrąbisz, zbiorą sie wokół ciebie jedynie książęta, wodzowie oddziałów Izraela.
Lb 10,05 Gdy zatrąbicie przeciągle, zwiną obóz ci, którzy go rozbili od wschodniej strony.
Lb 10,06 Gdy drugi raz przeciągle zatrąbicie, zwiną obóz ci, którzy są od południowej strony. Znakiem do zwinięcia obozu będzie przeciągły głos trąby.
Lb 10,07 Lecz dla zwołania zgromadzenia nie będziecie trąbić przeciągle.
Lb 10,08 Trąbić mają kapłani, synowie Aarona; będzie to dla was i dla waszych potomków prawem wiekuistym.
Lb 10,09 Gdy w waszym kraju będziecie wyruszać na wojnę przeciw nieprzyjacielowi, który was napadnie, będziecie przeciągle dać w trąby. Wspomni wtedy na was Pan, wasz BÓG, i będziecie uwolnieni od nieprzyjaciół.

****************************************************************************************
Bracie i Siostro! oczywiście, że nie musisz zgadzać się z treścią zawartą w tym artykule, są to po prostu informacje, które jak dotąd przekonują mnie najbardziej. Według mnie są one najbliższe BIBLIJNYM słowom, są również najbardziej ze sobą spójne i sensowne. Jeśli masz lepszy pomysł na rozumienie poruszanego tutaj tematu, to proszę Cię daj mi o tym znać.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Biblijne ciekawostki i proroctwa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Ogród Eden = Arka Przymierza = Wzgórze Świątynne w Jerozolimie = Nowa Jerozolima (+ słowo na temat bardzo prawdopodobnej teorii „Pochwycenia Kościoła”).

 1. Pingback: 2016.06 – CZERWIEC (Poranne wiadomości sms). | Słudzy Bożego Słowa

 2. Aneta Nosal pisze:

  Dziekuję Bracie Łukaszu za ciekawy temat.To mi pozwoliło jeszcze bardziej zrozumieć Biblię – Słowo Boga które mnie ciekawi i zachwyca,a czytając to Słowo chce coraz bardziej zrozumieć co Bóg mówi do każdego z Nas ( do mnie) Ty mi w tym pomagasz przez właśnie ten artykuł, ten film,i piękne smsy, które wyjaśniasz co Bóg chce do Nas powiedzieć.Niech Pan Cię prowadzi i strzeże <

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s