2016.07 – LIPIEC (Poranne wiadomości sms).

****************************************************************************************
01 LIPIEC (PIĄTEK):
<<< TEORIA EWOLUCJONISTÓW VS TEORIA KREACJONISTÓW:
Światowej sławy astronom,matematyk,astrofizyk Sir Fred Hoyle odrzucił teorieDarwina.HoyleObliczył zePrawdopodobieństwoPrzypadkowegoPowstaniaSamychTylkoPodstawowych enzymówNiezbędnychDo życiaWynosi: 1 na 10 do potegi40.000(czyli 1z 40.000zer).HoyleTwierdziZe wierzyćWpowstanie pierwszejZywejKomórki przezPrzypadek,toJak uwierzyćZeTornado po przejściu przez podwórko z częściami samolotu może utworzyć Boeinga 747. >>>
****************************************************************************************
02 LIPIEC (SOBOTA):
<<< EWOLUCJA VS KREACJA [CZ.2]: ZachęcamDoPrzeczytania krótkiegoSwiadectwaNaszej SiostryKasi: https://sludzybozegoslowa.wordpress.com/2016/01/20/zbior-krotkich-swiadectw/ któraOpowiadaOtym jak zapoznanieSięZteoria kreacjonistycznaZmieniło jej orazJejMężaPodejścieDo tegoWszystkiego coNasOtacza.Kilka latTemu również i moja świadomość zostałaWywróciłaDoGóry nogamiPoTymGdy zapoznałem sięZmateriałami dr Kent Hovind które zamieszczone sąNa naszej stronie głównej. >>>
****************************************************************************************
03 LIPIEC (NIEDZIELA):
<<< CENA WOLNOŚCI [1/2]:
BÓG obdarzył ludzi darem wolnej woli, ponieważ pragnął aby z niej korzystali. Gdyby chciał stworzyć istoty które są zawsze posłuszne i nie potrafią sprzeciwić się Jego woli, stworzył by biologiczne roboty. Gdyby chciał całkowicie wykluczyć możliwość dokonywania przez ludzi niewłaściwych wyborów, musiałby odebrać im zdolność podejmowania osobistych decyzji. Bez wolnej woli nie może być jednak mowy o autentycznych więziach. ><CCC> >>>
****************************************************************************************
04 LIPIEC (PONIEDZIAŁEK):
<<< CENA WOLNOŚCI [2/2]:
Owszem możesz przekupić kogoś by spędzał czas z tobą i udawał ze mu na tobie zależy, ale dopóki nie wybierze on szczerze przyjaźni zTobaTwojaWięź z nimNieBędziePrawdziwa. // BÓGzasadziłDrzewo poznaniaDobra i zła,boMusiał,boGdybyNie zasadził,człowiek nie miałbyWyboru iMusiałByByć z BOGIEM,aCóżToJest zaMiłośćKiedyNie mogęOdejść.JakWielkaMiłością BÓGobdarowałCzlowiekaZePozwoliłMuOdejść,ze pozwoliłPodeptacSwojąMiloscPrzezWiększośćLudzi. >>>
****************************************************************************************
05 LIPIEC (WTOREK):
<<< ODWROTNE ZASADY W KRÓLESTWIE NIEBIESKIM:
Łk 13, 30: Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. // Wybór jest prosty, czyChcesz byćTeraz ostatnim, żeby później być pierwszym? CzyChcesz być unizony żebyPóźniejZostać wywyzszonym? Czy naprawdę chcesz w to „wejść”? Czy wierzysz słowom samego JEZUSA? // Mt 18, 4: Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w KRÓLESTWIE NIEBIESKIM. // JEZUS ŻYJE!! to nie są żarty. >>>
****************************************************************************************
06 LIPIEC (ŚRODA):
<<< Pycha lucyfera, podważa monoteizm i postuluje politeizm:
Iz 14, 13: …Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd BOŻYCH postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. Iz 14, 14: Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do NAJWYŻSZEGO. (NAJWYŻSZY = BÓG: Rdz 14, 19: błogosławił Abrama, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez BOGA Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi!). // Życzę Wam wszystkimWszystkiego najlepszego z okazjiDnia powszedniego!! >>>
****************************************************************************************
07 LIPIEC (CZWARTEK):
<<< Ks. Marek Bałwas: PAN BÓG nikogo do piekła nie wtrąca, żeby ktoś nie posądzał PANA BOGA ze PAN BÓG do piekła kogoś wtrąca, NIE! to człowiek sam mówiąc BOGU: nie będę Ci służył, nie chce Cie kochać, nie chce Twojej miłości, sam wybiera piekło (gdyż sprzeciwia się jedynej prawdzie). W ostateczności będą dwie kategorie ludzi: ci którym PAN BÓG powie: Bądź wola twoja, oraz ci którzy PANU BOGU powiedzą: Bądź wola Twoja. /// Trwajmy w PANU! Trwajmy w prawdzie! >>>
****************************************************************************************
08 LIPIEC (PIĄTEK):
<<< Ga 5, 1: Ku wolności wyswobodził nas CHRYSTUS. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! // Życzę Wam wszystkim abyście byli zapisani w księdze żywota!! Trwajmy w PANU w każdym momencie! ><CCC> >>>
****************************************************************************************
09 LIPIEC (SOBOTA):
<<< BÓG ZACHĘCA DO WYPRÓBOWANIA GO W DZIESIĘCINACH:
Ml 3, 10: Przynieście całą DZIESIĘCINĘ do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi PAN Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. // BÓG chce naszej dziesiątej części dochodu dla tych którzy maja mniej, dla sieroty, przybysza oraz wdowy, bo w ten sposób BÓG bada nasza wolność od pieniądza. >>>
****************************************************************************************
10 LIPIEC (NIEDZIELA):
<<< BIBLIA:
Musimy wziąć w ręce nasze BIBLIĘ! i zaznaczyć w nich na czerwono wypowiedzi JEZUSA!! Musimy być świadomi ze nie możemy czytać BIBLII jak zwykle opowiadanie. Musimy ja czytać bardzo uważnie, ponieważ są to słowa BOGA który mówi bezpośrednio do nas. Każde słowo w BIBLII jest darem od BOGA. Każde słowo zawarte w tej księdze jest na swoim miejscu z określonych powodów, więc musimy czytać bardzo uważnie to czego JEZUS nauczał. >>>
****************************************************************************************
11 LIPIEC (PONIEDZIAŁEK):
<<< BIBLIA [2/2]: …jest Świętą Księgą, ale nie znaczy to ze nie mamy jej w ogóle dotykać i pozwalać aby kurzyła się latami na półce, bo oznacza to dokładnie odwrotnie!! Jeśli człowiek dojdzie do zrozumienia ze jest to prawdziwe BOŻE SŁOWO, to wpadnie w zachwyt jej treścią i nie będzie mógł się z nią już nigdy rozstać… Ale aby się o tym przekonać, trzeba najpierw ja samemu otworzyć i zwyczajnie zacząć czytać! // Przyjdź PANIE JEZU! >>>
****************************************************************************************
12 LIPIEC (WTOREK):
<<< SZCZEGÓLNE DARY [1/2]:
Stwórca powierzył ludziom szczególne dary: wolna wolę, pomysłowość i zdolność nawiązywania łączności. Uczynił to ponieważ jest BOGIEM pragnącym więzi, pragnie mieć kontakt z ludźmi których stworzył. Jakiego rodzaju więzi pragnie On z nami? Wszechmogący nie potrzebuje niewolników którzy robią tylko to co im się nakaże, nie chce abyśmy byli robotami automatycznie spełniającymi Jego polecenia. // Przyjdź PANIE JEZU !! >>>
****************************************************************************************
13 LIPIEC (ŚRODA):
<<< SZCZEGÓLNE DARY [2/2]:
Oto co JEZUS powiedział swoim uczniom tamtego pamiętnego wieczoru: J 15, 14: Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie co wam przykazuję. J 15, 15: Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. // BÓG stworzył ludzi świadomych i zdolnych do prawdziwej i odpowiedzialnej więzi opartej na przyjaźni i miłości. >>>
****************************************************************************************
14 LIPIEC (CZWARTEK):
<<< WON MIŁA PANU:
2 Kor 2, 14: Lecz BOGU niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w CHRYSTUSIE i roznosić po wszystkich miejscach WOŃ Jego poznania. 2 Kor 2, 15: Jesteśmy bowiem MIŁĄ BOGU WONNOŚCIĄ CHRYSTUSA zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; 2 Kor 2, 16: dla jednych jest to ZAPACH śmiercionośny – na śmierć, dla drugich ZAPACH ożywiający – na życie. A któż temu sprosta? >>>
****************************************************************************************
15 LIPIEC (PIĄTEK):
<<< JEZUS mówi abyśmy się NAWRACALI:
Łk 5, 32: Nie przyszedłem wezwać do NAWRÓCENIA sprawiedliwych, lecz grzeszników. // Mt 3, 8: Wydajcie więc godny owoc NAWRÓCENIA, // NAWRÓCENIE po grecku to „METANOIA” a to z kolei tłumaczy się jako „zmiana swojego umysłu (myślenia)”. Więc chodzić za JEZUSEM, to znaczy Go naśladować, a to oznacza mieć inne (zmienione) myślenie, od tego które proponuje nam „świat”. >>>
****************************************************************************************
16 LIPIEC (SOBOTA):
<<< WSZYSTKO OTRZYMALIŚMY OD PANA – DZIESIĘCINA:
1 Kor 10, 26: PAŃSKA bowiem jest ziemia i wszystko, co ja napełnia. /// Dziesięcina należy sie BOGU jako wyraz naszej rozumnej służby. Jak to czynić? Oto rada: /// Prz 3, 9: Czcij PANA [ofiara] z twego mienia i pierwocinami całego dochodu, Prz 3, 10: a twoje spichrze napelnia sie zbożem i tłocznie przeleja sie moszczem. /// Hi 1, 21: i rzekł: Nagi wyszedłem z lona matki i nagi tam wroce. // BOŻEGO dnia życzę! >>>
****************************************************************************************
17 LIPIEC (NIEDZIELA):
<<< WIARY „NA SILE” NIE PRZEKAŻEMY:
Mk 6, 11: Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich! //
2 Tes 3, 14: Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził. >>>
****************************************************************************************
18 LIPIEC (PONIEDZIAŁEK
):
<<< TAK TRAKTUJ TYCH KTÓRZY NIE BĘDĄ CHCIELI CIE SŁUCHAĆ:
2 Tes 3, 15: A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie! // Przyjdź Panie JEZU !! >>>
****************************************************************************************
19 LIPIEC (WTOREK):
<<< Iz 55,8: Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia PANA.
Iz 55,9: Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. /// Prośba o modlitwę z ostatniej chwili do wszystkich którzy mają wolny czas za naszą 93 letnia Siostrę Alicję która niebawem będzie miała operacje złamanej kości biodrowej. Nasz PAN obiecał że pomoże, więc wierzmy że otrzymamy to o co prosimy ><> >>>
****************************************************************************************
20 LIPIEC (ŚRODA):
<<< DZIEŃ PO DNIU:
To co „nabieramy” DZIŚ, to co DZISIAJ będziemy DZIEŃ po DNIU razem z PANEM przeżywać, oraz to w jakim stanie będzie nasze serce kiedy z DNIA na DZIEN będzie się umacniać w PANU za naszym pozwoleniem, to to wszystko kiedy bedziemy w sytuacji krytycznej, w czasie przesladowan, będzie miałoKluczowyWpływNa naszeDobreDecyzje, ktore bedaPokazywalyZeNasze serce jest z PANEM, wiec wtedy PAN nas „PRZEPROWADZI” (da nam zbawienie), boByliśmyPosłuszni. >>>
****************************************************************************************
21 LIPIEC (CZWARTEK):
<<< WIARA [1/3]:
Wiara – dlaczego jest tak ważna? Ponieważ dzięki niej możemy przyjąć od BOGA to, co ma dla nas. Wiarą przyjmujemy przebaczenie grzechów. Wiarą przyjmujemy dar życia wiecznego. Wiarą przyjmujemy uzdrowienie duchowe i fizyczne. Wiarą przyjmujemy DUCHA ŚWIĘTEGO. W takim razie, jeśli jest tak ważna, to skąd ją wziąć? Czy jest tylko aktem woli człowieka, decyzją, że będę wierzył? >>>
****************************************************************************************
22 LIPIEC (PIĄTEK):
<<< WIARA [2/3]:
Wiara jest owocem działania BOGA przy naszym współudziale. Podobnie jak CHRYSTUS pochodzi z góry, ale urodził się na ziemi. Wiara pochodzi od BOGA, ale rodzi się w naszym sercu. Sprawcą wiary jest CHRYSTUS: Hbr 12,2: Patrzmy na JEZUSA, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. // Rz 10,10: Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. // A więc BÓG obdarza nas wiarą, ale to my wierzymy. >>>
****************************************************************************************
23 LIPIEC (SOBOTA):
<<< WIARA [3/3]:
Każdy dar, więc także i wiarę, trzeba przyjąć i w sobie pielęgnować. Pismo Święte mówi:
Rz 10, 17: Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo CHRYSTUSA. // a wiec Słowo CHRYSTUSA zawarte w Piśmie Świętym jestTakzeDlaNasDarem. DarTenSłużyWlasnieDoWzbudzania i budowaniaWiary: Usłyszałem o CHRYSTUSIE i uwierzyłem. Wierzę, dlatego czytamPismoŚwięte, aGdyCzytam,wierzęMocniej, aGdyMocniejWierzę, więcejCzytam. >>>
****************************************************************************************
24 LIPIEC (NIEDZIELA):
<<< Am 5, 14: Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy PAN, BÓG Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie. >>> // Nasza Siostra Lucyna prosi wszystkich tych którzy maja wolny czas o modlitwe w intencji jej rodziców którzy dziś ulegli wypadkowi, są w ciężkim stanie, podłączeni do aparatur, stracili dużo krwi. Prośmy razem PANA o pomoc, bo PAN obiecał, ze będzie nam pomagał jeśli będziemy wzywać Jego imię. >>>
****************************************************************************************
25 LIPIEC (PONIEDZIAŁEK):
<<< UŚWIĘCENIE:
Hbr12,14: Starajcie sięOpokój zeWszystkimi i o UŚWIĘCENIE, bez którego niktNie zobaczy PANA. // WersetTenJest skierowanyDoLudzi „odrodzonych”. (info ze wstępu do listu do Hebr. z B.Tysiaclecia), czyliDoTakich ludzi jak mySami siebie nazywamy. Dlatego oprócz wiary, MUSIMY każdego dnia trwać w USWIECENIU! bo jeżeli nie będziemy trwali w uswieceniu, to nie ujrzymy PANA.UświęcenieTo m.in.CzynienieDobrychOwoców któreSaWymaganeDoTegoAbyByćZbawionym. >>>
****************************************************************************************
26 LIPIEC (WTOREK):
<<< WSZYSTKO WOLNO:
1 Kor 10, 23: WSZYSTKO WOLNO, ale nie wszystko przynosi korzyść. WSZYSTKO WOLNO, ale nie wszystko buduje. // Prośba o modlitwe z ostatniej chwili (dla wszystkich którzy mają wolny czas) za Weronikę która jest na kolonii 640 km od domu. Rozbolał ja brzuch i aktualnie jedzie z opiekunami do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Prośmy aby Dobry BÓG miał ja w swojej opiece. ><> >>>
****************************************************************************************
27 LIPIEC (ŚRODA):
<<< 2Kor2,17: Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem BOŻYM, lecz ze szczerości, jak od BOGA mówimy w CHRYSTUSIE przed BOGIEM.//ProśbaOmodlitweWzagrożeniu życia: Robert-maz i tata piatkiDzieci(+6 pod sercem)probowal popelnic samobojstwo. JestWkrytycznym stanie. Jest bardzo potrzebny rodzinie, a decyzje podjal wylacznie pod wplywem emocji.
Jest o tyle odratowany, ze oddycha aparatura, ale ma
co chwile drgawki i lekarze nie dają zbyt wiele nadziei. >>>
****************************************************************************************
28 LIPIEC (CZWARTEK):
<<< Uwielbienie BOGA [1/2]:
Merlin R. Carothers: Uwielbienie BOGA za trudne sytuacje – takie jak choroba czy nieszczęście – oznacza dosłownie, ze akceptujemy je jako cześć planu BOŻEGO, w którym ukazuje się Jego doskonała miłość względem nas. Nie możemy naprawdę Wielbić BOGA bez okazywania wdzięczności za to, za co Go uwielbiamy. I nie możemy być rzeczywiście wdzięczni, jeżeli nie wierzymy, ze wszechmogący, kochający Ojciec działa dla naszego dobra. >>>
****************************************************************************************
29 LIPIEC (PIĄTEK):
<<< Uwielbienie BOGA [2/2] …oznacza i wdzięczność i radość: Rz 8, 28: Wiemy też, że BÓG z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Wielbienie BOGA oznacza również ze akceptujemy to, ze BÓG odpowiada za to, co się dzieje, i ze będzie On zawsze działał dla naszego dobra. W innym przypadku nie miałoby wielkiego sensu dziękować Mu za to. >>>
****************************************************************************************
30 LIPIEC (SOBOTA):
<<< Błogosławiona Klara Badano: Nie chodzi o to by mówić o BOGU. Chodzi o to aby Go dawać! // Prośba o modlitwe z ostatniej chwili dla wszystkich którzy mają trochę wolnego czasu za naszego Brata Damiana który dziś w nocy miał wypadek samochodowy (obrażenia głowy), oraz za nasza Siostrę Małgorzatę która z powodu złego samopoczucia rano pojechała na pogotowie. Prośmy PANA aby załagodził i skrócił im wszelki ból. >>>
****************************************************************************************
31 LIPIEC (NIEDZIELA):

<<< JESTEŚCIE LISTEM CHRYSTUSOWYM:
2 Kor 3, 2: Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie.
2 Kor 3, 3: Powszechnie o was wiadomo, żeście listem CHRYSTUSOWYM dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz DUCHEM BOGA żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. // Trwajmy w PANU!! >>>
****************************************************************************************

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Poranne wiadomości sms, Rok 2016 – Poranne wiadomości sms:. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s