2016.08 – SIERPIEŃ (Poranne wiadomości sms).

****************************************************************************************
31 SIERPIEŃ (ŚRODA):
<<< J 3, 36: Kto wierzy w SYNA, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew BOŻY. // Odrzucenie tych wszystkich, którzy nie przyjęli zaproszenia na ucztę, jest absolutne: Łk 14, 24: Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. //
Nie pisze tego, co jest mile światu, lecz co mile BOGU i tym, którzy nie należą do świata. >>>
****************************************************************************************
30 SIERPIEŃ (WTOREK):

<<< Dz 17, 28: Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy,… // Michał Świderski: Im większą mamy świadomość tego ze żyjemy w BOGU, tym więcej będziemy wyczuleni na BOŻE prowadzenie w życiu, tym więcej łask otrzymamy, tym mniej głupot w życiu zrobimy. >>>
****************************************************************************************
29 SIERPIEŃ (PONIEDZIAŁEK):

<<< JEZUS:
Łk 24, 49: Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego OJCA. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. // Prośba o modlitwę z ostatniej chwili w zagrożeniu życia, dla wszystkich którzy mają wolny czas. Siostra Agata: Proszę o modlitwe za Anetę. Dziś jedzie do szpitala, będzie operowana onkologicznie. Módlmy sie o jej zdrowie. Jezu Ufam Tobie. >>>
****************************************************************************************
28 SIERPIEŃ (NIEDZIELA):

<<< Bracie i Siostro: BÓJMY się BOGA, to nam naprawdę dobrze zrobi, i nie chodzi o to aby teraz zbawienie zdobywać przez uczynki, ale aby mieć bojaźń BOŻĄ, bo tu chodzi o kwestie serc naszych wobec PANA, to jest kwestia naszej wiary, która albo będzie się wzmacniać albo będzie słabnąć w zależności od tego czy my będziemy zatwardzać swoje serce, czy nasze serce będzie miękkie. // Ps 51,14: Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym! >>>
****************************************************************************************
27 SIERPIEŃ (SOBOTA):
<<< NADZWYCZAJNE DZIEŁA:
J 14, 12: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. // Czy wierzysz w to Bracie i Siostro?//INFO:JezeliChcialbys/abys pomodlicSieRazemZnamiW Twojej intencji,toProszęCięAbyśPrzedWysłaniemIntencjiZapoznał/aSięZzasadami(nieJestTo nic nowego):
https://sludzybozegoslowa.wordpress.com/2016/08/26/zasady-wysylania-intencji/
>>>
****************************************************************************************
26 SIERPIEŃ (PIĄTEK):

<<< SUMIENIE:
1 Kor 4, 4: SUMIENIE nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. PAN jest moim sędzią.
Dz 24, 16: I sam usilnie się staram, aby mieć zawsze czyste SUMIENIE wobec BOGA i wobec ludzi. ><> Przyjdź PANIE JEZU! >>>
****************************************************************************************
25 SIERPIEŃ (CZWARTEK):

<<< Miłość do BOGA pozwala nam nie przyjmować rzeczy które by osłabiły nasze życie dla Niego, dla Jego chwały. Gdy Go miłujemy nie pozwalamy sobie na to, aby brać na siebie rzeczy które by nie oddawały Mu chwały, ponieważ mamy wiele innych rzeczy którymi chcemy zajmować się aby oddać Mu chwalę, aby Go uwielbić, jesteśmy zbyt zajęci z Jego powodu, żeby jeszcze brać coś, przez co nie możemy okazać miłości do Niego. >>>
****************************************************************************************
24 SIERPIEŃ (ŚRODA):

<<< Tb 4, 21: Nie bój się, dziecko, żeśmy zbiednieli. Ty masz wielkie bogactwa, jeśli ty BOGA się będziesz bał i będziesz unikał każdego grzechu, i czynił, co dobre jest przed PANEM, BOGIEM twoim. // Zachęcam Cię Bracie i Siostro do zapoznania się z czterema świadectwami które wydarzyły się ostatnimi tygodniami w naszej grupie o których jeszcze Cię niepowiadamialem: https://sludzybozegoslowa.wordpress.com/2016/01/20/zbior-krotkich-swiadectw/ ><> >>>
****************************************************************************************
23 SIERPIEŃ (WTOREK):

<<< NAJLEPSZY PRAWNIK:
1 J 5, 12: Ten, kto ma SYNA, ma życie, a kto nie ma SYNA BOŻEGO nie ma też i życia. // Jeżeli jesteś osoba wierzącą, to oznacza to coś naprawdę wyjątkowego, to znaczy ze masz PRAWNIKA który siedzi po prawej stronie BOGA, PRAWNIKA który nie przegrał jeszcze żadnej sprawy! Dlatego jeśli już do końca swojego życia będziesz chodził za PANEM, to Twoje zbawienie jest pewne na wieki. ><CCC> >>>
****************************************************************************************
22 SIERPIEŃ (PONIEDZIAŁEK):

<<< ŻYCIE WIECZNE [2/2]:
Jeżeli zdecydujemy się odrzucić ta Ewangelie, to gdy już „śmierć” zostanie unicestwiona, wtedy czeka nasWieczność w jeziorze ognia i siarki, ale jeżeli przyjmiemy Ewangelie wtedy czekaNas WIECZNE Zbawienie przy BOGU. To jest decyzja która każdy z nas może podjąć tu i teraz (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś). // J 17, 3: A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynegoPrawdziwego BOGA, oraz Tego, którego posłałeś, JEZUSA CHRYSTUSA. >>>
****************************************************************************************
21 SIERPIEŃ (NIEDZIELA):

<<< BĄDŹCIE WDZIĘCZNI:
Kol 3, 15: A sercami waszymi niech rządzi pokój CHRYSTUSOWY, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I BĄDŹCIE WDZIĘCZNI ! // Prośba o modlitwe z ostatniej chwili w zagrożeniu życia dla wszystkich którzy maja wolny czas. Siostra Mirka: Łukaszu drogi, pomódlmy się o łaski dla Zygmunta, który miał wypadek (wczoraj wieczorem) i walczy teraz o życie na OIOMIE Pozdrawiam w Panu. >>>
****************************************************************************************
20 SIERPIEŃ (SOBOTA):

<<< ŻYCIE WIECZNE [1/2]:
W celu otrzymania ŻYCIA WIECZNEGO musisz wierzyć w trzy rzeczy: #ze MESJASZ zmarł za nasze grzechy, #ze prawdziwie umarł fizycznie, #oraz ze po trzech dniach został wzbudzony z martwych. To jest pełne przesłanie Ewangelii. Nie ma innej Ewangelii po za tymi trzema prostymi prawdami. Pomimo tego ze są to takie trzy proste prawdy, to one decydują o życiu wiecznym każdego człowieka. <>< >>>
****************************************************************************************
19 SIERPIEŃ (PIĄTEK):

<<< Jan Paweł II: Człowiek nie jest w stanie zrozumieć swojego życia bez CHRYSTUSA. // http://www.deon.pl: Warto więc poznawać JEZUSA. Warto osobiście „odkryć Go”. Kto pozna JEZUSA, ten bardzo dużo zrozumie. Mnóstwo spraw, dotąd trudnych i niezrozumiałych, stanie się prostymi i jasnymi. // …a więc czytajmy Ewangelię! Bo właśnie tam znajdziemy najwięcej informacji nt. JEZUSA – naszego BOGA i Tatusia, Jego charakteru, oraz BOŻEGO planu zbawienia ludzkości. >>>
****************************************************************************************
18 SIERPIEŃ (CZWARTEK):

<<< Pwt 11, 1: Miłujcie przeto PANA, BOGA swojego, i wiernie przestrzegajcie Jego praw, poleceń i nakazów po wszystkie dni. // Życzę Wam wszystkim abyście byli zapisani w księdze żywota! >>>
****************************************************************************************
17 SIERPIEŃ (ŚRODA):
<<< Życie chrześcijanina polega na zrozumieniu ze przez śmierć JEZUSA zostaliśmy stworzeni na nowo – doskonałymi w duchu, a reszta życia chrześcijańskiego to nie próba ulepszenia swojej osoby/ciała, ale zejście na ubocze ze swoim „ja” i odrzucenie sposobu w jaki wierzyłem w siebie i pozwolenie temu nowo narodzonemu w nas duchowi żeby żył przez Nas. // Rz 8, 6: Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju. >>>
****************************************************************************************
16 SIERPIEŃ (WTOREK):

<<< PRAWDA I MIŁOŚĆ!:
2 Tes 3, 4: Co do was, ufamy w PANU, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. // 2 J 1, 3: Łaska, miłosierdzie i pokój BOGA Ojca i JEZUSA CHRYSTUSA, Syna Ojca, [niech] będą z nami w prawdzie i miłości! ><> >>>
****************************************************************************************
15 SIERPIEŃ (PONIEDZIAŁEK):

<<< CZYŃCIE DOBRZE! POSTĘPUJCIE ZGODNIE Z PRAWDA!:
2 Tes 3, 13: Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze! /// 3 J 1, 4: Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. /// BOŻEGO powodzenia życzę wszystkim na dzisiejszy dzień!! 🙂 >>>
****************************************************************************************
14 SIERPIEŃ (NIEDZIELA):

<<< DWIE DROGI:
Są tylko DWIE DROGI do wieczności: WĄSKA DROGA i SZEROKA DROGA: Mt 7, 14: Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! /// Mt 7, 13: Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. >>>
****************************************************************************************
13 SIERPIEŃ (SOBOTA):

<<< DEPRESJA:
CzyWieszZeJeśliNaprawdę zrozumialbys jakMocno BÓG CięKocha i jakWażnyDla NiegoJesteś,orazGdybysPrawdziwieZdalSobieSpraweZtegoCo BOG dla CiebiePrzygotował,to było by nie możliwe bycWdepresji? AleKtośPowie:Moja depresja nieMaNicWspólnegoZmoja relacja z BOGIEM, jestemPo prostu ciężko chory i wkrótce mogę umrzeć.A jaNaTo odpowiemJESZCZE RAZ Jeśli masz WŁAŚCIWA RELACJĘ z BOGIEM toAlbo zostanieszPrzez NiegoUzdrowiony,alboPo śmierciTrafiszDo Nieba. ><> >>>
****************************************************************************************
12 SIERPIEŃ (PIĄTEK):

<<< RADOŚĆ:
Ne 8, 10: …A nie bądźcie przygnębieni, gdyż RADOŚĆ w PANU jest waszą ostoją. // Flp 2, 18: a także i wy się cieszcie i dzielcie RADOŚĆ ze mną! // Dzięki Bracie i Siostro za to ze JESTEŚ!! >>>
****************************************************************************************
11 SIERPIEŃ (CZWARTEK):

<<< WYKONAŁO SIĘ:
Nawet po „Nowo Narodzeniu” jeśliby BÓG dał nam to na co zasługujemy, poszlibyśmy prosto do piekła. Nawet najlepszy z nas podczas najlepszego dnia jest nieskończenie mniejszy niż BOSKI standard perfekcjonizmu. BÓG mówi ze albo dostaniesz to na co zasłużysz albo musisz upokorzyć sie i przyjąć JEZUSOWE usprawiedliwienie jako darmowy prezent. // J 19, 30: A gdy JEZUS skosztował octu, rzekł: WYKONAŁO SIĘ! I skłoniwszy głowę oddał ducha. >>>
****************************************************************************************
10 SIERPIEŃ (ŚRODA):

<<< ESCHATOLOGIA (dział teologii chrześcijańskiej traktujący o tzw. rzeczach ostatecznych człowieka, jak i świata):
Mt 24, 27: Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem SYNA CZŁOWIECZEGO. // Ml 3, 18: Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który służy BOGU, a tym, który Mu nie służy. // Przyjdź PANIE JEZU!! >>>
****************************************************************************************
09 SIERPIEŃ (WTOREK):

<<< DUCH TRZEŹWEGO MYŚLENIA:
2 Tm 1, 7: Albowiem nie dał nam BÓG ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. // Prośba o modlitwe z ostatniej chwili w zagrożeniu życia (dla wszystkich którzy mają wolny czas) za naszego Brata Stanisława który w ciężkim stanie trafił do szpitala. Prośmy PANA o zdrowie dla naszego Brata. >>>
****************************************************************************************
08 SIERPIEŃ (PONIEDZIAŁEK):

<<< Michał Świderski: Jeżeli wiesz ze Twoje serce nie jest czyste przed BOGIEM, to oczyść je po prostu. Po prostu przestań bawić się grzechem, przestań żyć jedna nogą z BOGIEM a druga przeciwko Niemu, to nikomu jeszcze na zdrowie nie wyszło. Stan jasno po stronie BOŻEJ, uchwyć się Jego Słowa, przyjmuj Jego błogosławieństwo, czuwaj i oczekuj. I to jest dla Ciebie. >>>
****************************************************************************************
07 SIERPIEŃ (NIEDZIELA):

<<< STAN SIĘ JAK DZIECKO:
Ef 5, 8: Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w PANU: postępujcie jak DZIECI światłości! //
Musimy przybrać się na nowo w DUCHA DZIECIĘCTWA BOŻEGO, żeby tak na prawdę zrozumieć Ewangelie, co doprowadzi nas do lepszego zrozumienia Jego, oraz Jego woli, która ma się wypełnić w naszym życiu, pomagają w tym prostota i pokora. >>>
****************************************************************************************
06 SIERPIEŃ (SOBOTA):

<<< BRAK ŚWIĘTEJ TREŚCI >>>
****************************************************************************************
05 SIERPIEŃ (PIĄTEK):

<<< JASNY DZIEŃ:
Rz 13, 13: Żyjmy przyzwoicie jak w JASNY DZIEŃ: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości.//ProśbaOmodlitweWtrudnychSytuacjachDlaWszystkichKtorzyMajaWolnyCzas: ZaWieslawaKtoryTrafilDoSzpitalaGdyzCosNiepokojacegoWyszloWplucach.WieslawNieJestWdobrychRelacjach z BOGIEM.Prosmy PANAabyUlitowalSieNadNim iDalMuLaskeNawrocenia.MódlmySieRowniez o łaski potrzebne dla Zbyszka, który ma dzisiaj poważną operację. >>>
****************************************************************************************
04 SIERPIEŃ (CZWARTEK):

<<< NASZ CHIRURG:
BÓG jest najcudowniejszym CHIRURGIEM który pracuje na otwartym sercu. Otwarcie serca zależy od naszej decyzji, bo dopiero wtedy BÓG będzie zmieniał to serce, będzie je błogosławił i wtedy nasza wiara będzie coraz silniejsza. Natomiast jeżeli będziemy zamykać serca, jeżeli będziemy udawać, jeżeli będziemy próbowali być obłudnikami i nie będziemy się BOGA bać, to nasze serca będą twardnieć. // Przyjdź PANIE JEZU !! >>>
****************************************************************************************
03 SIERPIEŃ (ŚRODA):

<<< WYBRANI DO ZBAWIENIA:
2 Tes 2, 13: Lecz my zawsze winniśmy dziękować BOGU za was, bracia umiłowani przez PANA, że wybrał was BÓG do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie DUCHA i wiarę w prawdę. ><> >>>
****************************************************************************************
02 SIERPIEŃ (WTOREK):

<<< GŁOSZENIE EWANGELII:
2 Tes 2, 14: Po to wezwał was przez nasze GŁOSZENIE EWANGELII, abyście dostąpili chwały PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA. // Pokój i Dobro! Bracie i Siostro! 🙂 >>>
****************************************************************************************
01 SIERPIEŃ (PONIEDZIAŁEK):

<<< POCZĄTEK MĄDROŚCI:
Ps 111, 10: Bojaźń PAŃSKA początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.//Prośba o modlitweZostatniejChwili w ważnejSprawieDotyczącej „wyjścia” zUdaru. MianowicieDzisMaZapasc decyzjaCzyNaszaSiostre Marie przyjmaDo dobrego szpitala na bardzo dobryOddzialRehabilitacyjny na ktorymNaszaSiostra ma wielkieSzanse dojśćDo formy.Prośmy PANA abyOdpowiednioPokierował taSprawa. >>>
****************************************************************************************

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Poranne wiadomości sms, Rok 2016 – Poranne wiadomości sms:. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s