2016.11 – LISTOPAD (Poranne wiadomości sms).

****************************************************************************************
30 LISTOPAD (ŚRODA):
<<< GRZECH: GRZECH nie tylko stawia człowieka po stronie diabła, ale i przeciwko BOGU, bo GRZECH czyni z człowieka BOŻEGO przeciwnika, więc przed popełnieniem choćby najmniejszego GRZECHU , zastanów się dwa razy czy na pewno tego chcesz. // Mt 5, 30: I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do GRZECHU, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. >>>
****************************************************************************************
29 LISTOPAD (WTOREK):
<<< Prawdziwie o BOŻYCH Przykazaniach: Przestrzeganie Przykazań BOŻYCH nie gwarantuje zbawienia, ale jest dopiero efektem (owocem) zbawienia, bo zbawieni przez łaskę CHRYSTUSA mają jedno PRAGNIENIE, aby zachowywać te wszystkie przykazania, czyli PRZYKAZANIE MIŁOŚCI, taka jest poprawna kolejność: oddanie życie JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, a dopiero potem przychodzi ogromne pragnienie przestrzegania BOŻYCH zaleceń. >>>
****************************************************************************************
28 LISTOPAD (PONIEDZIAŁEK):
<<< NA TYM POLEGA PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ Z BOGIEM:
J 15, 14: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
J 15, 15: Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. >>>
****************************************************************************************
27 LISTOPAD (NIEDZIELA):
<<< ks. Piotr Pawlukiewicz nt. ŚMIECHU I RADOŚCI [3/3]: Oby nas nigdy BÓG nie zapytał tak jak Kaina: Rdz 4, 6: PAN zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Rdz 4, 7: Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. // Ga 5, 22: Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój,… >>>
****************************************************************************************
26 LISTOPAD (SOBOTA):
<<< ks. Piotr Pawlukiewicz nt. ŚMIECHU I RADOŚCI [2/3]: Obyśmy byli ludźmi radości, Obyśmy w nawet trudnych chwilach (o ile to będzie możliwe), zachowali pogodę ducha i dawali swiadectwo tym, że PAN jest z nami, bo cóż więc może nam stać się i grozić, kiedy nasz pasterz prowadzi nas drogą bezpieczna po wszystkie dni naszego życia. // J 15, 11: To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby RADOŚĆ wasza była pełna. >>>
****************************************************************************************
25 LISTOPAD (PIĄTEK):
<<< ks. Piotr Pawlukiewicz nt. ŚMIECHU I RADOŚCI [1/3]: ŚMIECH I RADOŚĆ jest wskaźnikiem jak się ma dusza każdego człowieka. Czysty ŚMIECH, BOŻY ŚMIECH jest znakiem wolności, jest znakiem że człowiek jest w przedsionku NIEBA, że w dobra stronę idzie. ŚMIECH jest „otwarciem” człowieka. Kto się NIE śmieje, ten NIE jest poważnym Chrześcijaninem. Tych którzy nie mają poczucia humoru, nie należy traktować poważnie. >>>
****************************************************************************************
24 LISTOPAD (CZWARTEK):
<<< ks. dr Paweł Murziński: Dramat dzisiejszego Kościoła polega na tym, ze umarł w Nim Duch prorocki, mam tutaj na myśli brak zakorzenienia się w SŁOWIE BOŻYM, nie mowie tu o braku charyzmatu proroctwa. //
Mt 24, 15: …kto czyta, niech rozumie…
Mk 7, 16: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! >>>
****************************************************************************************
23 LISTOPAD (ŚRODA):
<<< TWOJE GRZECHY [2/2]:
Ks. Dominik Chmielewski: Dobrze jest kiedy do waszego życia duchowego przyjdzie smutek z powodu waszych grzechów, gdyż ten smutek nie będzie prowadził do rozpaczy, ale do nawrócenia. Warto więc przyjąć dar smutku z powodu swoich własnych grzechów. To jest dar Ducha Świętego. >>>
****************************************************************************************
22 LISTOPAD (WTOREK):
<<< TWOJE GRZECHY [1/2]:
Ks. Dominik Chmielewski: Trwaj w modlitwie uniżenia każdego dnia, a w pewnym momencie BÓG da Ci łaskę zobaczenia całego wstrząsu które wywołały Twoje grzechy, odczujesz wtedy każdym włóknem swojego serca jak bardzo zabijałeś miłość BOŻA, wtedy naprawdę zaczniesz płakać. >>>
****************************************************************************************
21 LISTOPAD (PONIEDZIAŁEK):
<<< MAŁŻEŃSTWO:
Hbr 13, 4: We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi BÓG. >>>
****************************************************************************************
20 LISTOPAD (NIEDZIELA):
<<< PRAWDZIWA EWANGELIA [2/2]:
Czas abyśmy zrozumieli ten bezsporny fakt, ze to BÓG jest właścicielem wszystkiego, także naszego uposażenia, a my jako wierni szafarze oddajemy BOGU to co do Niego należy, w taki sposób przyczyniamy się nasza służbą ofiarnictwa do tego ze BOGA ludzie wielbią i przyjmują Ewangelię CHRYSTUSOWĄ. Czas abyśmy zmienili nasz stosunek do życia, do wszelkiej własności fizycznej. WięcejSzczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. >>>
****************************************************************************************
19 LISTOPAD (SOBOTA):
<<< PRAWDZIWA EWANGELIA [1/2]:
To jest PRAWDZIWA EWANGELIA kiedy możemy kogoś nakarmić nie tylko SŁOWEM BOŻYM, ale przede wszystkim tym fizycznym pokarmem. Zanim ktoś przyjmie od nas Ewangelie niech zobaczy od nas Ewangelię ofiarnictwa która jest podstawą Nowego Przymierza. Czas abyśmy zrozumieli ze PAŃSKA jest ziemia, czas abyśmy zrozumieli ze nic na ta ziemię nie przenieśliśmy i nic z niej nie wyniesiemy. >>>
****************************************************************************************
18 LISTOPAD (PIĄTEK):
<<< Piotr Kowalczyk (chrześcijański raper – Tau) o BOŻEJ miłości: Zrozumiałem ze BOŻA miłość jest bardzo prosta w odniesieniu do nas, im bardziej otworzymy sie na jej prostotę i nie będziemy jej komplikować, tym bardziej jej doświadczymy. >>>
****************************************************************************************
17 LISTOPAD (CZWARTEK):
<<< PRAWDZIWA I FAŁSZYWA POKORA [cz.2]:
PRAWDZIWA POKORA to wiara w pewność kim jesteś i dzięki Komu „nim” jesteś, wiara jest pewnością kim jesteś i dzięki Komu „nim” jesteś. FAŁSZYWA POKORA to niewiara w kompetencje do otrzymania BOŻEGO błogosławieństwa. PRAWDZIWA POKORA to wiara w NIEzasłużoną łaskę. // ALLELUJA!! >>>
****************************************************************************************
16 LISTOPAD (ŚRODA):
<<< ks.Dominik Chmielewski: Warto kochani zweryfikować swoje codzienne czytanie Ewangelii, czy ja naprawdę otwierając Słowo BOŻE chce spotkać się z żywa osoba? która teraz chce mówić mi o najważniejszych sprawach mojego życia. >>>
****************************************************************************************
15 LISTOPAD (WTOREK):
<<< ks. Bogusław Jaworowski: Śmierć nie istnieje, jest tylko zmianą miejsca zamieszkania. // Otrzymałem dzisiaj od kilku naszych Sióstr w wierze prośbę o modlitwe dla wszystkich którzy maja wolny czas, za 22 chrześcijańskich misjonarzy, którzy zostali skazani na śmierć na jutro po południu przez islamistycznych Afgańczyków. Prośmy PANA o pomoc! >>>
****************************************************************************************
14 LISTOPAD (PONIEDZIAŁEK):
<<< TELEWIZJA = FAŁSZYWY WYZNACZNIK PRAWDY:
zło wie ze ludzie nie zadają pytań, zło wie ze ludzie są tak bardzo wpatrzeni w telewizor, oraz ze tak bardzo wierzą w to co się w nim promuje, ze stało się to dla nich wyznacznikiem prawdy, …ale my już wiemy ze PRAWDZIWYM WYZNACZNIKIEM PRAWDY jest JEZUS CHRYSTUS: J 8, 31: …Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami J 8, 32: i poznacie PRAWDĘ, a PRAWDA was wyzwoli. >>>
****************************************************************************************
13 LISTOPAD (NIEDZIELA):
<<< FAŁSZYWA POKORA każe nam się skupiać na swoich ograniczeniach i poczuciu bezwartosciowosci. PRAWDZIWA POKORA to być pewnym swojej ogromnej wartości jaka wywalczył dla nas JEZUS CHRYSTUS na krzyżu. FAŁSZYWA POKORA sprawia ze my wiemy lepiej niż BÓG, lepiej niż BÓG wiemy kim jesteśmy i jak bardzo niedoskonali jesteśmy, a PRAWDZIWA POKORA to ufać BOGU, ze On wie najlepiej kim nas stworzył. >>>
****************************************************************************************
12 LISTOPAD (SOBOTA):
<<< CIAŁO BEZ DUCHA JEST MARTWE: Każdy człowiek dopóki nie znajdzie na swojej drodze JEZUSA i nie powierzy Mu swojego życia, ma martwe ciało, bo nie ma DUCHA. JEZUS powiedział: Mk 16, 16: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. // TYLKO ON ma Słowa życia wiecznego! >>>
****************************************************************************************
11 LISTOPAD (PIĄTEK):
<<< PAN BÓG jest bardzo inteligentny w swoich uczuciach dlatego nigdy się nie narzuca. //
Prośba o modlitwę w zagrożeniu życia: Przekazane od Wspólnota ZW:
Blaga Urszula Komin o szturm do nieba za córkę Karolinę która miała wypadek ma połamane zebra, pękniętą wątrobę i mówi o śmierci. Nie jest pojednana z Bogiem. Potrzebny cud zwłaszcza spowiedź. >>>
****************************************************************************************
10 LISTOPAD (CZWARTEK):
<<< ks.Dominik Chmielewski: Kiedy otwieram Pismo Święte to spotykam się z żywa osoba która chce powiedzieć mi coś ważnego i to jest to osoba która kocha mnie najbardziej we wszechświecie, więc każde słowo, nawet jeśli jest to słowo trudne dla mnie, to jest to słowo miłości do mnie. >>>
****************************************************************************************
09 LISTOPAD (ŚRODA):
<<< Gdy JEZUS przyjdzie powtórnie nie będzie miał dużo „pracy”, bo serce każdego człowieka już dziś jest określone po której stronie chce być, ale teraz mamy jeszcze czas aby to zauważyć i jeśli nie chodzimy za JEZUSEM, to jeszcze możemy to zmienić. // Zachęcam do zapoznania się z przepiękną pracą wykonaną przez nasza Siostrę Marysię, nazwałem te dzieła: SŁOWEM BOŻYM na zdjęciach:
https://sludzybozegoslowa.wordpress.com/2016/10/26/sbnz/ >>>
****************************************************************************************
08 LISTOPAD (WTOREK):
<<< o. Józef Witko – MIŁOŚĆ [2/2]: …tego typu decyzje możemy podjąć wobec każdego człowieka, nawet wobec kogoś kto nas krzywdzi, jest to wtedy wbrew naszym uczuciom, ale właśnie do takiego heroizmu zachęca nas JEZUS CHRYSTUS. >>>
****************************************************************************************
07 LISTOPAD (PONIEDZIAŁEK):
<<< o. Józef Witko – MIŁOŚĆ [1/2]:
MIŁOŚĆ to nie uczucie, MIŁOŚĆ wiąże się z uczuciem ale uczuciem nie jest. Kochać to nie znaczy polubić, bo miłość to jest decyzja która mówi: chce Twojego dobra, chce Twojego nawrócenia, chce abyś stawał się człowiekiem coraz bardziej szlachetnym i prawym, abyś zbliżał się coraz bardziej ku BOGU i otwierał się na innych ludzi. >>>
****************************************************************************************
06 LISTOPAD (NIEDZIELA):
<<< ks. Piotr Glas: Pójście do spowiedzi nie jest nawróceniem, pójście do spowiedzi jest co najwyżej punktem wyjścia do dalszej walki. >>>
****************************************************************************************
05 LISTOPAD (SOBOTA):
<<< SPRZĄTAJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ: Wszyscy Ci którzy sprzątają swoją przestrzeń z poziomu prawdy i wiary, czyli wszyscy Ci którzy chcą być blisko BOGA, chcą reprezentować Jego wartości, wartości światła, z łatwością potrafią odseparować kłamstwo od prawdy, bo oni ciągle szczerze szukają prawdy, bo chcą żyć w prawdzie, co w efekcie daje im to, ze bardzo łatwo widzą kłamstwo, wiec nie powielają oni kłamstwa, bo się nim brzydzą. >>>
****************************************************************************************
04 LISTOPAD (PIĄTEK):
<<< CZUWAJCIE!! >>> Zło robi wszystko, aby być tam gdzie niespodziewalibysmy się, ze mogło by ono tam być. // Mk 13, 35: CZUWAJCIE więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. >>>
****************************************************************************************
03 LISTOPAD (CZWARTEK):
<<< Hbr 3, 14: Jesteśmy bowiem uczestnikami CHRYSTUSA, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną. >>>
****************************************************************************************
02 LISTOPAD (ŚRODA):
<<< ks.Dominik Chmielewski: Jak słuchać BOGA? Kochani najprościej: najważniejszym nośnikiem słuchania BOŻEGO Słowa jest Pismo Święte. Czyli sprawdzam czy naprawdę chce słuchać BOŻEGO głosu przez to, czy codziennie medytuje Słowo BOŻE, i to nie chodzi o „przeczytanie Słowa BOŻEGO” tak samo jak można przeczytać fragment przeglądu sportowego, tu chodzi o to, aby gdy otwierasz Ewangelie spotkać się z żywa osoba, Słowo BOŻE to JEZUS CHRYSTUS!! >>>
****************************************************************************************
01 LISTOPAD (WTOREK):
<<< 1 Tes 4, 13: Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.
1 Tes 4, 14: Jeśli bowiem wierzymy, że JEZUS istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w JEZUSIE, BÓG wyprowadzi wraz z Nim. >>>
****************************************************************************************

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Poranne wiadomości sms, Rok 2016 – Poranne wiadomości sms:. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s